Prirodni uslovi i resursi

Upoznavanje studenata sa prirodnim uslovima i resursima na Zemlji i, naročito, sa njihovim tretmanom i značajem u prostornim planovima. Razvijanje sposobnosti za samostalno vrednovanje prirodnih potencijala i pravilno korišćenje postojećih prirodnih resursa. Razvijanje svesti o neophodnosti daljeg usavršavanja koncepta održivog razvoja kod planiranja korišćenja prirodnih resursa i prilagođavanja konkretnim prirodnim uslovima.

Studenti treba da budu osposobljeni da, kao budući planeri odnosno rukovodioci izrade prostornog plana, znaju mesto, ulogu i značaj istraživanja prirodnih potencijala i ograničenja za potrebe prostornog planiranja.

Predavanja:
Prirodni uslovi i resursi: - definicija, klasifikacija, značaj. Prirodne komponente životne sredine: geološke, pedološke, orografske, klimatske, hidrološke, biogeografske. Prirodni uslovi (reljef, klima, hidrografija, geološka građa, živi svet), prirodni resursi (geološki resursi, poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište, energetski resursi. Održivi razvoj korišćenja prirodnih resursa na primerima iz prostornih planova.

Vežbe:
Samostalna izrada segmenta nacrta prostornog plana koji se tiče stanja i razvoja prirodnih potencijala i resursa.

Đorđević J. - Tipologija fizičko-geografskih faktora u prostornom planiranju, GIJC SANU, Posebna izdanja 59, Beograd, 2004.
Pešić, R.  Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine, Beograd,2002.
Magdalinović, M., Magdalinović-Kalinović, M. Upravljanje prirodnim resursima, Bor 2007. Prostorni planovi različitih nivoa.