Prirodni uslovi i stanovništvo

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Slavoljub Dragićević
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+0

Upoznavanje studenata sa uticajem prirodnih uslova na optimalne životne potrebe stanovništva, privredne delatnosti i kvalitet životne sredine. Upoznavanje sa faktorima promena prirodnih uslova na Zemlji.

Razumevanje pojava i procesa uslovljenih međudejstvom prirodnih uslova i stanovništva (nastanak prirodnih nepogoda, načini zaštite od nepogoda).

Predavanja:

Pojam, podela i značaj prirodnih uslova i posledice prirodnih nepogoda. Geološka podloga kao prirodni uslov; Prirodni i antropogeni faktori promene geoloških uslova. Litosferske nepogode: tektonski pokreti, vulkanizam, seizmizam; Udari asteroida, kometa i meteorita. Zemljište kao prirodni uslov. Prirodni i antropogeni faktori promene zemljišnih uslova. Reljefni uslovi i prirodni i antropogeni faktori promene reljefnih uslova Geomorfološke nepogode: odroni, klizišta, urušavanja tla. Klimatski uslovi. Prirodni i antropogeni faktori promene klimatskih uslovaFaktori promene klimatskih uslova: antropogeni faktor.Prirodni i antropogeni faktori promene hidroloških uslova.  Hidrološke nepogode. Biogeografski uslovi. Prirodni i antropogeni faktori promene biogeografskih uslova. Biološke nepogode.

Dragićević S., Filipović D. (2009): Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora. Geografski fakultet, Beograd.

Lješević M. (2005): Životna sredina sela i nenastanjenih područja. Geografski fakultet, Beograd.

Manojlović P., Dragićević S. (2003): Praktikum iz geomorfologije. Geografski fakultet, Beograd.

Dinić J. (1997): Prirodni potencijal Srbije. Ekonomski fakultet, Beograd.

Govide A. (2006): The Human Impact on the Natural Environment. Blackwell publishing, USA.

Abbott P. (2008): Natural disasters. McGraw-Hill Higher education.