Pristupačnost i konkurentnost regiona

Objašnjenje dva pojma od posebnog značaja za razvoj regiona: pristupačnost i konkurentnost. Pristupačnost će biti objašnjena kao kriterijum kojim se meri mogućnost pristupa pojedinom regionu ili opštini. Konkurentnost će biti objašnjena kao sposobnost opštine/regiona da se razvija u konkurenciji sa širim ili užim regionalnim okruženjem putem identifikacije funkcija i kapaciteta u okviru podele rada i nadležnosti između drugih regiona i država u nacionalnom i evropskom okruženju.

Ovladavanje kriterijuma za ocenu pristupačnosti i konkurentnosti regiona.

Teorijska nastava: Pojam i indikatori za ocenu pristupačnosti regiona; transevropske mreže i njihova uloga u povećanju pristupačnosti; pojam i indikatori za ocenu konkurentnosti regiona; konkurentnost i značaj regionalne integracije.
Praktična nastava:Vežbe,
Primer jedne opštine/regiona u Srbiji sa ispitivanjem pristupačnosti i konkurentnosti.

Anderson M, Karlsson Ch. (2005) „Knowledge accessibility and regional economic growth“ Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Stockholm, Sweden (pp. 129-149) http://ideas.repec.org
Baradaran S, Ramjerdi F. “Performance of Accessibility Measures in Europe” Royal Institute of Technology. Bureau of Transportation Statistics, USA. www.bts.gov/publications/journal_of_transportation_and_statistics
Cities, Regions and Competitiveness (2003) Second Report from the Working Group of Government Departments; The Core Cities, The Regional Development Agencies, Department of Trade and Industry, London. www.odpm.gov.uk
Competition and Economic Development. Institute for Strategy and Competitiveness. Harvard Business School. www.isc.hbs.edu/economicdevelopment.htm
U potrazi za prostornim potencijalima (2005) knj. 2 (prevod originala – presek rezultata 2005) Inženjerska komora Srbije, Beograd.