Problemi socijalnog razvoja

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljubica Rajković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima socijalnog razvoja. Sagledavanje osnovnih determinanti i rizika socijalnog razvoja.

Osposobljavanje studenata za razumevanje problema socijalnog razvoja i njegovih determinanti.

Predavanja: Pojmovi i elementi socijalnog razvoja. Akteri socijalnog razvoja. Funkcije države u socijalnom razvoju. Održivi razvoj. Rizici razvoja. Društvene nejednakosti. Protivurečnosti razvoja. Perspektive socijalnih grupa. Ljudska prava i socijalni razvoj. Promene vrednosti i vrednosnog sistema. Socijalizacija ličnosti i identitet.

Vežbe:

Vežbe podrazumevaju upoznavanje sa osnovnim pravcima i dokumentima, kao i ovladavanje osnovnih pokazatelja nejednakosti i blagostanja: Gini koeficijent,  indeks ljudskog razvoja (HDI – Human development index), civilnog društva.

Ljubica Rajković (2012): Problemi socijalnog razvoja, skripta za studente Geografskog fakulteta - smer Demografija, Univerzitet u Beogradu.
E. Gidens (2003): Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, Odabrana poglavlja