Procena uticaja na socijalni razvoj

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Vesna Miletić-Stepanović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Osvetliti povezanost socijalnog razvoja i analize održivosti, predstaviti socijalni razvoj kao legitiman deo analize održivosti, čak jedan od najvažnijih instrumenata za podržavanje socijalnog razvoja u EU i državama članicama.  Posebno se podvlači značaj socijalnih poslecica kada su u pitanju  posttranziciona društva kao što je Srbija, u kojim se često dešava socijalni regres kao posledica ekonomskog razvoja. Razumevanje činjinice da tranzicija retko ima respekta prema socijalnim ciljevima u odnosu na ekonomske, a socijalna regresija je uobičajen pratilac određenih perioda tranzicije Posebno se obraća pažnja na praktičnu primenu znanja, metodologiju i posebno studije slučaja na brojim primerima iz svih krajeva sveta.

Razvijanje analitičkih i praktičnih sposobnosti za primenu ponuđenih metoda i principa za procenu uticaja na socijalni razvoj na pojedinim primerima, čime bi se  procena uticaja na socijalni razvoj razumela kao važan mehanizam za postizanje veće efikasnosti i unapređenje socijalne kohezije, smanjenje socijalne isključenosti i pronalaženja ravnoteže između ekonomskih performansi razvoja i stvaranja socijalne uključenosti. Razvijanje kritičkog mišljenja, razumevanja socijalnih posledica određenih  promena i intervencija u prostoru.

Predavanja:

 1. Procena uticaja na socijalni razvoj u prostornom planiranju
 2. Procena uticaja na socijalni razvoj na margini analize održivosti
 3. Principi procene socijalnog uticaja
 4. Metod slučaja
 5. Procena uticaja na socijalni razvoj u rudarstvu
 6. Društveno ekonomski aspekti projekta izgradnje puta u Finskoj
 7. Studija slučaja:  basen reke Alabama
 8. Studija slučaja:  rudnik uglja Australija
 9. Studija slučaja: šoping centar Novi Zeland
 10. Studija slučaja: palionica čvrstog otpada Portugal
 11. Studija slučaja: participativni metod, Novi Južni Vels
 12. Studija slučaja;  Great Sand Hills, Kanada
 13. Studija slučaja;  Khulna-Jessore,  Bangladeš
 14. Studija slučaja;  razvojni program morske obale,  Tajland
 15. Srbija: infrastrukturni koridor autoputa  E 75: rizici  kašenjenja u izgradnji

Milojkić, D (2012) Procena uticaja na socijalni razvoj u urbanističkom i prostornom planiranju Sociologija i prostor, broj 2: 203-222

Bogdanović, Marija (1988) „Metod slučaja“, Beograd: Zbornik Filozofskog fakulteta,  str. 429-456.,

Jokić, Petovar, (2012)  Procena uticaja na socijalni razvoj u projektima otvaranja i širenja površinskih kopova,

Impact Assessment and Project Appraisal

Rabel  J.  Burdge (2002) Why is social impact assessment the orphan of the assessment process?, Impact Assessment and Project Appraisal , number 1, pages 3–9,

Frank Vanclay, (2003) International Principles For Social Impact Assessment, Impact Assessment and Project Appraisal, volume 21, number 1, pages 5–11

Colin Kirkpatrick and Clive George (2006) Methodological issues in the impact assessment of trade policy: experience from the European Commission's Sustainability Impact Assessment (SIA) programme, Impact Assessment and Project Appraisal, number 4, , pages 325–334,

Principles and guidelines for social impact assessment in the USA (2003) u: Impact Assessment and Project Appraisal, volume 21, number 3, pages 231–250,

Laurie Lavallée and Pierre André ( 2005) Social impact follow-up in Quebec, Canada: 25 years of environmental impact assessment practice, Impact Assessment and Project Appraisal, volume 23, number 3, pages 241–245,

Miletić Stepanović, Rajković  (2012) Uticaj planiranja i uređenja Infrastrukturnog Koridora Niš - Granica Republike Makedonije na socijalni razvoj: rizici kašnjenja u izgradnji,