Proces izrade prostornog plana

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dejan Đorđević
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+2

Studenti će biti upoznati sa proceduralnim i analitičko-sinteznim tehnikama izrade prostornog plana, kao i sa zakonskim, organizacionim i institucionalnim okvirom unutar koga se izrada prostornog plana odvija, u svetu i kod nas.

Ovladavanje osnovnim administrativnim i stručnim veštinama radi uspešne realizacije procedure raspisivanja, izrade programa, analitičko-studijske dokumentacije, predloga plana, kao i učešće u javnom uvidu.

Teorijska nastava

OSNOVNE FAZE IZRADE PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA:

1.Pripremna faza i Program za izradu plana
2. Faza pripreme dokumentacije i informacione osnove3. Analiza i ocena stanja
4. Granske i međugranske analize i projekcije
5. Strategija prostornog razvoja
6. Predlog plana
7. Javni uvid
8. Usvajanje plana, program i instrumenti za sprovođenje plana. Načela za uređenje prostora Srbije i Republička agencija za prostorno planiranje; Vrste i sadržina planskih dokumenata. Postupak za izradu planskih dokumenata; Izrada, kontrola, javni uvid, ugovor o implementaciji i provera rešenja planskih dokumenata; Ciljevi uređenja naselja i komisija za planove. Vrste i sadržina urbanističkih planova; Sastavni delovi urbanističkih planova. Postupak za izradu urbanističkog plana; Izrada, kontrola, javni uvid, donošenje i izmene i dopune urbanističkog plana.
OSTALA NORMATIVNA AKTA I STANDARDI ZNAČAJNI ZA PROSTORNO PLANIRANjE

Praktična nastava: Vežbe 

Simulacija izrade prostornog plana.

Marinović Uzelac A. (2001): Prostorno planiranje. Školska knjiga, Zagreb
Đorđević D. (2004) Uvod u teoriju planiranja. Geografski fakultet, Beograd;
Perspektive prostornog razvoja Evrope – Prevod, Geografski fakultet, Beograd, 2004
Vodeći principi održivog prostornog razvoja evropskog kontinenta – Prevod, Geografski fakultet, Beograd, 2005
Osnove prospekcije – Prevod, Geografski fakultet, Beograd, 2005
Zbirka propisa relevantnih za oblast prostornog planiranja – www.ing.komora.org.rs