Programi i projekti razvoja

Razmatranje ključnih elemenata i ovladavanje veštinom izrade studija izvodljivosti i osnovnim elementima analize troškovi-korist. Analiziraju se metodologije UNIDO i Svetske banke za ocenu investicionih projekata, u funkciji unapređenja izrade prostornih planova.

Ovladavanje veštinom izrade studija izvodljivosti i osnovnim elementima analize troškovi-korist.

Teorijska nastava: Analiza komercijalne profitabilnosti: metodi za procenu profitabilnosti investicija (obična stopa prinosa, period otplate, metod neto sadašnje vrednosti, interna stopa rentabilnosti, finansijska analiza (analiza likvidnosti, analiza strukture kapitala), analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora, analiza tržišta prodaje, analiza tržišta nabavke, analiza (uže i šire) lokacije, tehničko-tehnološka analiza, organizacioni aspekti nvesticija, analiza zaštite životne sredine, dinamika implementacije projekta, finansijska analiza projekta, finansijska ocena projekta, analiza osetljivosti, društveno-ekonomska ocena projekta, zbirna ocena projekta. Analiza nacionalne profitabilnosti: neto nacionalna novododata vrednost projekta, uticaj projekta na: zaposlenost, raspodelu, neto spoljnotrgovinski bilans (neto devizno efekat), međunarodnu konkurentnost, uticaj projekta na: infrastrukturu, tehnički ''know-how'', okruženje.

Praktična nastava:
Analizira se metodologija UNIDO i Svetske banke za ocenu investicionih projekata, u funkciji unapređenja izrade prostornih planova.

Brnjas, Z. 2002. Kako pripremiti biznis plan. Beograd: Privredni pregled
Đuričin, D. 2003. Upravljanje pomoću projekata. Beograd: Ekonomski fakultet.
UNIDO. 1988. Priručnik za pripremu industrijskih studija izvodljivosti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN i Stalni sekretarijat svestkog naučno-bankarskog skupa-Beograd.
UNIDO. 2000. Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO.