Programiranje razvoja infrastrukture

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Bogdan Lukić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Osnovni cilj ovog predmeta je ovladavanje tehnologijom programiranja i izrade programa javne infrastrukture, sa prepoznavanjem učesnika u tom složenom procesu i veštini izbora prioriteta koji daju najveće razvojne efekte.

Obučenost studenta za učešće u izradi programa realizacije i održavanja infrastrukture, kao i sprovođenju prostornih i ostalih planova, kao i  sagledavanje subjekata koji utiču na realizaciju planskih iskaza.

Teorijska nastava

(1) Planiranje infrastrukturnih sistema; (2) Programiranje izgradnje javne infrastrukture; (3) Program razvoja kapitalne javne infrastrukture; (4) Programi upravljanja rastom; (5) Instrumenti upravljanja rastom; (6) Izrada Programa unapređivanja javne infrastrukture; (7) Osnovni delovi procesa izrade Programa; (8) Praksa izrade Programa; (9) Organizacija Programa revitalizacije i rekonstrukcije; (10) Analiza fizičkog i funkcionalnog stanja infrastrukturnih sistema; (11) Formiranje i primena Programa revitalizacije i rekonstrukcije; (12) Evaluacija prakse izrade Programa; (13) Analitičko dokumentaciona priprema; (14) Javna infrastruktura, urbani razvoj i finansije; (15) Integracija, evaluacija i višekriterijumska analiza.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Svih 15 tema studenti pojedinačno rade seminarski rad programiranja razvoja infrastrukture za konkretnu teritoriju, koji javno prezentuju i brane.

Žegarac Z., Arsić V. (1999): Programi unapređenja javne infrastrukture. Urbanistički zavod Beograd, Beograd.

Žegarac Z., Arsić V., Lukić B. (2001): Uloga lokalne samouprave u realizaciji programa javne infrastrukture. Asocijacija prostornih planera Srbije, Udruženje urbanista Srbije i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Đorđević D., Lukić B. (2004): Specifičnosti razvoja infrastrukture u seoskim naseljima. Udruženje urbanista Srbije, Beograd.

Lukić B., Đorđević A., Đorđević S.D. (2007): Programi razvoja infrastrukture u funkciji unapređivanja životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije, Zavod za urbanizam Subotica, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.

Lukić B., Đorđević S.D., Đorđević A. (2008): Upravljanje razvojem infrastrukture na nacionalnom i lokalnom nivou. Udruženje urbanista Srbije, Kragujevac.

Lukić B., Đorđević S.D., Đorđević A. (2009): Integracija programa izgradnje infrastrukture u funkciji unapređivanja života u gradu. Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za urbanizam Subotica, Republička agencija za prostorno planiranje. Beograd.

Lukić B., Marić M., Godošev M. (2010): Upravljanje razvojem infrastrukture u lokalnoj zajednici. Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Grupa autora (2012): Razvoj infrastrukturnih projekata – Vodič za jedinice lokalne samouprave. SKGO, USAID, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Beograd.