Prostorna mobilnost stanovništva

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Osnovni cilj predmeta je sagledavanje zakonitosti razvoja prostorne pokretljivosti stanovništva na različitim regionalnim nivoima, uz utvrđivanje tokova tranzicije migracija i njihovih uticaja na ukupan demografski razvitak.

Sticanje i primena znanja o migracijama stanovništva kao osnovnom obliku i determinanti dinamike i razmeštaja populacije i bitnoj komponenti razvitka ljudskog društva.

Predavanja:

Tipologija unutrašnjih i međunarodnih migracija; Demografske, ekonomske, socijalne, političke psihološke i ostale determinate prostorne pokretljivosti stanovništva; Metodološke osnove proučavanje migracija stanovništva; Teorije i modeli stanovništva; Značaj prostorne pokretljivosti stanovništva za razvoj naseljenosti i razmeštaj populacije na različitim regionalnim, nacionalnim i globalnom nivou; Savremene migracije i procesi modernizacije društvenog razvoja; Tranzicija migracija u Srbiji; Srbija u međunarodnom migracionom sistemu.

Breen Richards (Editor), Social Mobility in Europe, University of Oxford, 2004.

Fellmann Getis, Human Geographic, Lanscapes of Human Activities, sixth edition, New York, 2001.

Breen, Richards, Statistical methods of mobility reserch, University of Oxford, 2004.

Breznik D., Todorović G., Lalović M., Metodi demografske analize migracije, IDN-CDI, Beograd, 1975.

L. Everett, A Theory of Migration, Demography, Number 3, 1996.

W. Zelinsky, The Hypothesis of the Mobility transition, Geographical Review, no 61, 1971.

Milovan Radovanović, Ljudske migracije kao komponenta i činilac društveno-istorijskog i geografskog procesa, Glasnik srpskog geografskog društva, sveska LXIX, Beograd, 1989.

Grupa autora, Demografski i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva, Beograd, 1968.

Mladen Friganović, Migracije u Socijalna geografija - stanovništvo sveta, Zagreb, 1968.

V. Grečić, Ekonomski aspekti egzodusa naučnika i visokoobrazovanih kadrova, u Problemi migracija naučnih i tehničkih kadrova, Ekonomski zbornik, IX, SANU