Psihologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aurel Božin
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+0

Osnovni cilj i zadaci predmeta su da studenti ovladaju onim psihološkim sadržajima koji su povezani sa raznorodnim demografskim fenomenima u svetu.

Primena stečenih znanja u procesu demografske analize.

Predavanja:

1) Metode i tehnike psiholoških istraživanja: eksperiment, socio-metrija, anketa, posmatranje, intervju. 2) Pojam učenja. Mišljenje i govor. Razvoj stvaralačkog mišljenja. 3) Pojam inteligencije. Pamćenje. Vrste pamćenja. 4) Osnovni pojmovi iz psihologije ličnosti. 4) Teorije ličnosti: Frojdova, Adlerova, Fromova i Olportova. Tipologije ličnosti: Jungova, Krečmerova i Šeldonova. 5) Frustracije i konflikti. 6) Načini reagovanja na frustracije; 7) Adolescencija. 8)Polno sazrevanje adolescenata i problemi u vezi sa njim. 9) Intelektualni razvoj u adolescenciji: razvoj formalnih operacija. Emocionalni razvoj u adolescenciji. 10) Traganje za ličnim identitetom. 11) Problemi u vezi sa izborom poziva, osamostaljivanjem, prihvatanjem lične životne filozofije. 12) Socijalni razvoj u adolescenciji. Sukobi u adolescenciji; 13) Psihološki problemi vaspitanja i samovaspitanja. Jedinstvo ličnog i socijalnog. 14) Razvijanje moralne svesti, moralnog suđenja i moralne savesti 15) Psihološki aspekti formiranja zajednica. Disciplina. Mentalno-higijenski problemi.

Lidija Vučić: Pedagoška psihologija, Društvo psihologa Srbije, Beograd, 1990.

Stevanović, B.: Pedagoška psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd, 1978.

Nikola Rot: Psihologija ličnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1980.

Vera Smiljanić i Ivan Toličič: Dečja psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982

Grđić, G., Njegić, R., Obradović, S.: Statistika za ekonomiste, Institut za ekonomska istraživanja, Beograd, 1970