Psihologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aurel Božin
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+0

Da se usvajanjem određenih znanja iz razvojne,pedagoške i socijalne psihologije kandidati osposobe za kvalitetno izvođenje srednjoškolske i osnovnoškolske nastave.

Kandidati će raspolagati osnovnim znanjima o karakteristikama adolescenata i problemima u prilagođavanju ovih, učenju i sticanju znanja, grupnom radu u školskoj sredini i upravljanju razredom, karakteristikama nastavnika i didaktičkoj komunikaciji. Kandidati će takođe steći osnovna znanja o psihološkim aspektima učenja pomoću medija, stresu i školskom (ne)uspehu, pedagoškopsihološkoj dijagnostici, savetovanju i  evaluaciji.

Predavanja:  
Psihologija kao nauka. Metode psihološkog istraživanja. Osnovni pojmovi i problemi razvojne psihologije. Životni ciklus. Adolescencija i problemi u prilagođavanju adolescenata. Učenje i sticanje znanja. Socijalno-psihološki aspekti grupnog rada u školi i upravljanje razredom. Psihologija nastavnika. Psihološki aspekti didaktičke komunikacije. Učenje pomoću medija. Stres u školi. Školski uspeh. Pedagoško-psihološka dijagnostika i savetovanje. Evaluacija.

A. Božin, Psihologija: odabrane teme, Geografski fakultet, Beograd, 2014.
V. Vizek Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović-Štetić, D. Miljković, Psihologija obrazovanja, IEP: VERN, Zagreb, 2003.