Radna snaga i zaposlenost

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vera Gligorijević
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+0

Detaljnija razrada najznačajnijih ekonomskih struktura stanovništva u demografiji. Sagledavanje međuzavisnosti ekonomske aktivnosti, ekonomskog razvoja i ostalih demografkih fenomena. Fokusiranje na savremenije kontekste analize radne snage i zaposlenosti: pitanje jednakosti, efikasnosti korišćenja ljudskih resursa, planiranje radne snage.

Stručna osposobljenost za prepoznavanje i analizu aktuelnih problema na tržištu radne snage.

Predavanja: Definicije radne snage, zaposlenosti i demografkih resursa. Zavisnost obima i strukture radne snage od ukupne dinamike stanovništva. Analitički pokazatelji radne snage i zaposlenosti. Ponuda radne snage u razvijenim i nerazvijenim regionima, (ne)usklađenost sa tempom i mogućnostima privrednog razvoja. Prostorna i profesionalna mobilnost radne snage. Tehnološke inovacije i radna snaga. Međunarodne migracije radne snage. „Odliv mozgova“. Strukturne promene radne snage. Demografske rezerve radne snage. Učešće ženskog stanovništva u radnoj snazi. Uticaj ekonomske aktivnosti na demografsko ponašanje. Radna snaga i zaposlenost. Tipovi posla i zaposlenost. Žene i zaposlenost. Uzroci i posledice nezaposlenosti. Regionalni aspekti nezaposlenosti. Srbija u odnosu na druge evropske zemlje. Politika radne snage.

Matković G. (1994). Demografske činioci i ponuda radne snage, Beograd: Ekonomski institut.
Wertheimer-Baletić A. (1999). Stanovništvo i razvoj, Zagreb: Nakladnička kuća MATE.
Breznik, D. (1997). Demografija - analiza, metodi i modeli. Beograd:Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja.
Arandarenko M. (2011). Tržište rada u Srbiji - trendovi, institucije, politike. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar ѕa izdavacku delatnost.
International Labour Organization. (2011). Key Indicators of the Labour Market (KILM), Seventh Edition.
International Labour Organization (2010). Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges.