Radna snaga i zaposlenost

Detaljnija razrada najznačajnijih ekonomskih struktura stanovništva u demografiji. Sagledavanje međuzavisnosti ekonomske aktivnosti, ekonomskog razvoja i ostalih demografkih fenomena. Fokusiranje na savremenije kontekste analize radne snage i zaposlenosti: pitanje jednakosti, efikasnosti korišćenja ljudskih resursa, planiranje radne snage ...

Stručna osposobljenost za prepoznavanje i analizu aktuelnih problema na tržištu radne snage.

Teorijska nastava
Definicije radne snage, zaposlenosti i demografkih resursa. Zavisnost obima i strukture radne snage od ukupne dinamike stanovništva. Analitički pokazatelji radne snage i zaposlenosti. Ponuda radne snage u razvijenim i nerazvijenim regionima, (ne)usklađenost sa tempom i mogućnostima privrednog razvoja. Prostorna i profesionalna mobilnost radne snage. Tehnološke inovacije i radna snaga. Međunarodne migracije radne snage. „Odliv mozgova“. Strukturne promene radne snage. Demografske rezerve radne snage. Učešće ženskog stanovništva u radnoj snazi. Uticaj ekonomske aktivnosti na demografsko ponašanje. Radna snaga i zaposlenost. Tipovi posla i zaposlenost. Žene i zaposlenost. Uzroci i posledice nezaposlenosti. Regionalni aspekti nezaposlenosti. Srbija u odnosu na druge evropske zemlje. Politika radne snage.
Vežbe
Izvori podataka o radnoj snazi i zaposlenosti. Metodološki problemi i nedoumice. Izračunavanje, grafičko predstavljanje i kartiranje analitičkih pokaѕatelja radne snage i zaposlenosti. Komparativna analiza pokazatelja u zemlji i inostranstvu. Analiza strukturnih karakteristika aktivnog stanovništva. Analiza međugranskih migracija. Analiza politike radne snage na odabranim primerima. Projekcije radne snage.

Matković G. Demografske činioci i ponuda radne snage, 1994, Ekonomski institut