Raznovrsnost života

Izučavanje različitih oblika življenja unutar složenog sistema kakav je životna sredina, dok glavni zadatak predstavlja ukazivanje na probleme i posledice takvog načina života.

Sagledavanje različitih odredišnih faktora raznovrsnosti života

Teorijska nastava: Upoznavanje sa problematikom predmeta i sa obavezama studenata datog kursa. Taksonomska raznovrsnost živog sveta i klasifikacija organizama. Virusi i Monera. Protesta. Animalija. Sistematski pregled, klasifikacija, telesna organizacija velikih fuluma. Osnovne životne funkcije kod životinja. Čulni i nervni sistem. Organi za lučenje i varenje. Ishrana. Transportni sistem i cirkulacija. Ekstrakcija i vodni bilans. Reprodukcija organizama. Prirodni abiotički faktori koji utiču na raznovrsnost života. Antropogeni činioci raznovrsnosti života. Jedinstvo živog sveta.
Praktična nastava, Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Vežbe su osmišljene tako, da se za svako predavanje mora praktično ili grafički odraditi pojedini segment raznovrsnog živog sveta (taksonomska raznovrsnost živog sveta i klasifikacija organizama, ekstrakcija i vodni bilans, grafički prikaz nervnog sistema koji reaguje na buku i sl.).

Petrov B., Radović I. (1998): Raznovrsnost života, Biološki fakultet, Beograd