Regionalizacija i regionalni razvoj

Cilj je da se studenti upoznaju sa teorijom i metodologijom regionalne geografije.

Osposobljavanje studenata za empirijsko istraživanje regija i timski rad na multidisciplinarnim projektima regionalnog razvoja.

Teorijska nastava
Pojam i definicija regija u savremenoj regionalnoj geografiji, Naučni ciljevi i društveni zadaci regionalne geografije, Metodologija regionalne geografije, regionalizacija i regionalni razvoj, Fizionomska i funkcionalna klasifikacija regija, Regionalna geografija, regionalizacija i regionalni razvoj, Sistemski pristup istraživanju regija, Ekološki koncept istraživanja regija, Ekonomski koncept istraživanja regija, Planiranje prostorne strukture i razvoja regija i regionalni razvoj, Pravci regionalnog razvoja.

Ršumović R. Razvoj i predmet proučavanja regionalne geografije, Zbornik radova, Geografski institut Jovan Cvijić, Broj 19, Beograd, 1964.
Šabić Dejan, Pavlović Mila, Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.
Rubić Ivo, Problemi regije u modernoj geografiji, IV Kongres geografa Jugoslavije, Beograd, 1956.
Paunković Đorđe, O principima i metodi rejoniranja u geografiji, Treći kongres geografa Jugoslavije, Sarajevo, 1953.
Mila Pavlović, Jovan Đ. Marković: Geografske regije Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), Savremena administracija, 1995.
Jovan Đ. Marković Regionalna geografija Jugoslavije, Građevinska knjiga, Beograd, 1980.
Clavel Paul, An introduction to Regional Geography, Oxford, 1998.
Ristić Kosovka, Regionalna geografija, Naučna knjiga, Beograd, 1993.