Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

Cilj jeste da se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama i savremenim dostignućima regionalne geografije Balkanskog poluostrva.

Da studenti razviju sposobnost pri izboru problemskih tema vezanih za regionalnu geografiju Balkanskog poluostrva i osposobe za istraživanje geografskih regija i timski rad na multidisciplinarnim projektima regionalnog razvoja.

Granice i veličina, geografski položaj. Regionalna geografija Balkanskog poluostrva na početku XXI veka, stanje i perspektive razvoja. Naučni ciljevi i društveni zadaci regionalne geografije Balkanskog poluostrav. Regionalizacija i regionalni razvoj država i regija Balkanskog poluostrva. Geografske komponente balkanskih regija. Regija kao dinamična kategorija. Diferencijacija urba-nih i ruralnih regija Balkanskog poluostrva. Planiranje prostorne strukture i razvoja balkanskih regija. Regije i savremeni društvenoekonomski procesi u zemljama Balkanskog poluostrva.

Pavlović Mila, Razvoj regionalne geografije na Geografskom fakultetu u Beogradu, Glasnik SGD, Beograd, 1998.
Pavlović Mila, Šabić Dejan, Regionalni pristup i tipovi regionalne diferencijacije teritorije, Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sveska 54, 2006.
Šabić Dejan, Pavlović Mila, Regionalna svest i regionalni identitet, Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sveska 55, 2007.
Šabić Dejan, Pavlović Mila, Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet u Beogradu, 2008.
Stojkov Borislav: Regionalizacija kao osnova regionalnog razvoja Srbije. Regionalizacija Srbije, transgranična saradnja i sociokulturni procesi u Jugoistočnoj Evropi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2004.
Stojkov Borislav, Društveni i privredni značaj regionalizacije Srbije, Geografski institut Jovan Cvijić-SANU, Beo-grad, 1997.
Stojkov, Borislav, Procesi regionalizacije u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Srbije, Glasnik Srpskog geografskog društva, Br. 1, Beograd, 2000.