Regionalna geografija Evroazije I

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Dejan Šabić
  dr Rajko Golić
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 4
 • Semestar: V
 • Broj časova: 2+1
 • Uslov: Položen ispit Geomorfologija II i Hidrologija II

Upoznati studente sa teorijom i metodologijom regionalne geografije kroz analizu komponenata i determinanti regionalnog razvoja pojedinih regiona Evrope i identifikaciju razvojnih problema sa ciljem razvitka kompetencija studenata u izboru problemskih tema vezanih za evropske regione.

Osposobiti studente za primenu stečenih regionalnogeografskih znanja u nastavnom radu.

Predavanja:

 1. Uvod u regionalnu geografiju.
 2. Predmet i zadatak proučavanja regionalne geografije.
 3. Regionalna geografija i regionalni razvoj.
 4. Tipologija regiona (pojam region, strukturni elementi regiona, tipovi regiona).
 5. Nastanak i razvoj regionalne geografije (počeci regionalnih istraživanja, naučna regionalna geografija i teorijska geografija).
 6. Nova regionalna geografija (prostorni elementi i sistemi, faze i metode regionalnog razvoja).
 7. Geografski položaj, granice i veličina Evrope.
 8. Evropa, kolevka civilizacija i evropskih vrednosti.
 9. Osnovna prirodna obeležja Evrope (velike morfološke celine, tipovi klimata, vodni resursi, zemljišta – korišćenje i degradacija, biogeografska obeležja, zaštita prirode, režimi i nivoi zaštite).
 10. Uticaj prirodnih resursa na socioekonomski razvoj pojedinih regiona Evrope.
 11. Geografsko-istorijski razvoj Evrope.
 12. Odlike i faktori demografskog razvoja, razmeštaj i strukture stanovništva Evrope, kulturni i životni standard stanovništva Evrope.
 13. Principi i koncepti geografske regionalizacije Evrope, geografske regije Evrope – Severna, Zapadna i Srednja Evropa, geografske regije Evrope – Južna i Istočna Evropa
 14. Komponente i determinante razvoja visokorazvijenih zemalja u Evropi (Nemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Republika Irska, Belgija, Holandija, Luksemburg, Švajcarska, Italija, Austrija, Norveška, Švedska, Finska, Danska).
 15. Problemi razvoja tranzicionih zemalja u Evropi (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Poljska, Slovačka, Češka Republika, Letonija, Litvanija, Estonija).

Vežbe:

 1. Metodologija izrade seminarskih radova iz regionalne geografije Evrope.
 2. Analiza literature za seminarske radove.
 3. Predmet, metod i zadaci regionalne geografije Evrope.
 4. Principi i koncepti geografske regionalizacije Evrope.
 5. Analiza dosadašnjih regionalnogeografskih proučavanja Evrope.
 6. Problemi razvoja evropskih regiona.
 7. Prezentacije i odbrane seminarskih radova, izrada praktičnih radova i kolokvijum.

Ristić K. Regionalna geografija I, Naučna knjiga, Beograd, 1993.
Šabić D. i Pavlović M. Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.
Šabić D. Regionalna geografija, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2010.