Regionalna geografija Evroazije II

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Dejan Šabić
  dr Rajko Golić
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 4
 • Semestar: VI
 • Broj časova: 2+1
 • Uslov: Položen ispit Regionalna geografija Evroazije I

Upoznati studente sa teorijom i metodologijom regionalne geografije kroz analizu komponenata i determinanti regionalnog razvoja pojedinih regiona Evrope i Azije i identifikaciju razvojnih problema sa ciljem razvitka kompetencija u izboru problemskih tema vezanih za regione.

Osposobiti studente za primenu stečenih regionalnogeografskih znanja u nastavnom radu

Predavanja:

 1. Položaj evropskih zemalja u svetskoj privredi.
 2. Regionalne ekonomske grupacije i tržišta, integracioni procesi u Evropi (EU, CEFTA, EFTA).
 3. Nova naučno-tehnološka revolucija i njene posledice na evropsku ekonomiju.
 4. Prostorni, demografski i ekološki problemi evropskih aglomeracija (Pariz, London, Berlin, Atina, Madrid, Beč, Ženeva, Moskva, Rim, Prag, Helsinki, Stokholm).
 5. Geografski položaj, granice i veličina Azije.
 6. Osnovna prirodna obeležja Azije (geološka prošlost, velike morfološke celine, tipovi klimata, vodni resursi, zemljišta – korišćenje i degradacija, biogeografska obeležja, zaštita prirode, režimi i nivoi zaštite).
 7. Savremene demografske i ekonomske karakteristike Azije.
 8. Komponente i determinante razvoja država Jugozapadne Azije (Saudijska Arabija, Kuvajt, UAE, Katar, Bahrein, Jemen, Oman, Sirija, Jordan, Izrael, Turska, Irak, Iran).
 9. Kina i Japan.
 10. Razvoj azijskih tigrova (Južna Koreja, Hongkong, Južna Koreja, Singapur, Tajvan), Malezije, Indonezije i Indije.
 11. Problemi razvoja tranzicionih zemalja u Aziji (Uzbekistan, Kazahstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Azerbejdžan, Jermenija, Gruzija).
 12. Položaj azijskih zemalja u svetskoj privredi.
 13. Regionalne ekonomske grupacije i tržišta.
 14. Integracioni procesi u Aziji (ASEAN, SAFTA, ZND, GAFTA, APEK).
 15. Principi i koncepti geografske regionalizacije Azije, geografske regije Azije – Jugozapadna, Južna i Jugoistočna Azija, geografske regije Azije – Istočna, Srednja i Severna Azija.

Vežbe:

 1. Metodologija izrade seminarskih radova iz regionalne geografije Azije.
 2. Analiza literature za seminarske radove.
 3. Predmet, metod i zadaci regionalne geografije Azije.
 4. Principi i koncepti geografske regionalizacije Azije.
 5. Analiza dosadašnjih regionalnogeografskih proučavanja Azije.
 6. Problemi razvoja azijskih regiona.
 7. Prezentacije i odbrane seminarskih radova, izrada praktičnih radova i kolokvijum.

Ristić K. Regionalna geografija I, Naučna knjiga, Beograd, 1993.
Šabić D. i Pavlović M. Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.
Šabić D. Regionalna geografija, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2010.