Regionalna geografija sveta I

Izvršiti geografsku regionalizaciju kontinenta, analizirati razvojna obeležja država i regija Evrope, Azije i Severne Amerike i razviti kompetenciju kod studenata u izboru problemskih tema vezanih za regije kao središnji/problemski koncept u regionalnoj geografiji.

Upoznati studente sa zakonitostima razvoja i regionalnog razmeštaja geografskih objekata, pojava i procesa u Evropi, Aziji i Severnoj Americi; osposobiti studente da stečena znanja primene u nastavi geografije.

Predavanja:
1) Predmet, metod i zadaci proučavanja regionalne geografije Evrope, Azije i Severne Amerike; 2) Procesi evropskih integracija: Evropa kao žarište globalnog razvoja; 3) Geografski položaj, granice i veličina Evrope, Azije i Severne Amerike: Obale i ostrva – horizontalna raščlanjenost reljefa; 4) Geološka, prošlost, građa i tektonski odnosi; 5) Morfološke celine – vertikalna raščlanjenost reljefa: Nizije (dolinske oblasti); Visoke planine; Stepske oblasti; 6) Klimatska obeležja: Opšta cirkulacija atmosfere u zimsko doba godine; Opšta cirkulacija atmosfere u letnje doba godine; Uticaj okeana i mora na klimu Evrope; Tipovi klime; 7) Hidrografske obeležja: Mora, reke i jezera; 8) Pedološki sastav; 9) Biogeografska obeležja: Flora; Fauna; 10) Zaštita prirode, režimi i nivoi zaštite; 11) Geografsko-istorijski razvoj i zone evropskih civilizacija; 12) Promene broja i struktura stanovništva; 13) Privreda: Prirodni resursi kao faktor privrednog razvoja; Struktura privrede; 14) Gradska i seoska naselja; 15) Principi i koncepti geografske regionalizacije Evrope, Azije i Severne Amerike; 16) Kulturne regije Evrope, Azije i Severne Amerike; 17) Regionalni razvoj i regionalna diferencijacija Evrope, Azije i Severne Amerike.
Vežbe:
1) Predmet, metod i zadaci regionalne geografije Evrope, Azije i Severne Amerike; 2) Principi i koncepti geografske regionalizacije Evrope, Azije i Severne Amerike; 3) Analiza dosadašnjih regionalno-geografskih proučavanja Evrope, Azije i Severne Amerike; 4) Analiza horizontalne i vertikalne raščlanjenosti reljefa Evrope, Azije i Severne Amerike; 5) Metodologija izrade seminarskih radova iz regionalne geografije Evrope, Azije i Severne Amerike; 6) Analiza literature za seminarske radove; 7) Odbrana seminarskih radova.

Ristić Kosovka, Regionalna geografija I, Naučna knjiga, Beograd, 1993.
Šabić Dejan, Pavlović Mila, Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2008.
Davidović Rade, Regionalna geografija Evrope, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2004.
Milojević Borivoje, Opšta regionalna geografija, Naučna knjiga, Beograd, 1956.
Natek Karel, Natek Marjeta, Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd, 2005.
Vasović Milorad, Regionalna geografija – karakterističke regije na Zemlji, BIGZ, Beograd, 1971.
Ilić J. Petrović R. Regionalna geografija sveta, ...