Regionalna geografija sveta

Upoznavanje regionalno-geografskih obeležja sveta po kontinentima. Osobenosti prorodnih i društvenih sistema Evrope, Azije, Severne Amerike.

Primena stečenih regionalno-geografskih znanja za demografskih istraživanja.

Sadržaj predmeta

Predavanja:

Opšte fizičko-geografske karakteristike kontinenata. Prirodni resursi kao faktor regionalnog razvoja kontinenata. Osnovne ekonomske karakteristike kontinenata. Istorijske etape socio-ekonomskog razvoja kontinenata. Savremena pitanja problemi regionalnog razvoja sveta. Globalizacija i intetgracije u svetu. Politička podela sveta. Geografske regije Evrope. Geografske regije Azije. Geografske regije Amerike. Geografske regije Afrike. Geografske regije Australije i Okeanije

Vežbe:

Analiza regionalno-geografskih odlika kontinenata. Korelacije fizičko-geografskih obeležja, istorijskog razvoja i savremenih društveno-ekonomskih procesa. Stanovništvo kao faktor prostorno-funkcionalnog razvoja regija.

Vujadinović S. i Šabić D. (2011) Regionalna geografija Južne Amerike, Srpsko geografsko društvo, Beograd
Šabić, D., Vujadinović, S. (2011) Regionalna geografija Australije, Geografski fakultet, Beograd
Vujadinović, S. (2007) Regionalna geografija Afrike, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd
Kicošev, S. i dr. (2012) Azija, regionalno geografske karakteristike, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Natek, K., Natek, M. (2005) Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd