Regionalne politike Evropske Unije i Srbije

Predmet je teorijsko metodološkog karakter i ima za cilj da ukaže na primenu regionalnih politika Evropske unije i njenih instrumenata u prostornom planiranju.

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta- budućeg prostornog planera da na osnovu relevantnih teorijskih i metodoloških osnova, u praksi i konkretnom geoprostoru, ustanovi mere regionalne politike kao i da ukaže na pravce sprovođenja regionalnih politika u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju.

Predavanja:
Fizičko geografske i društveno geografske determinante razvoja Evropske unije (položaj, regionalne celine, klima, reljef, stanovništvo, privreda i dr.);  Kontinuitet razvoja teorijskih razmišljanja o prostornoj ekonomiji i organizaciji prostora (teorije lokacija). Evropske ekonomske razvojne politike. Teritorijalno ekonomski sistemi EU (društveno ekonomski indikatori); Nastanak i razvoj Evropske unije: Modeli organizacije Evropske unije (Evropa regiona, i dr.). Politički sistemi Evropske unije (pluralističko društvo, upravljanje na više nivoa); Regionalne politike Evropske unije; Instrumenti za sprovođenje regionalnih politika: Fondovi Evropske unije (namena i raspodela sredstava iz fondova EU, tipovi regiona, pojam konvergense);  Makroregionalni sistemi Evropske unije; Prekogranični regioni Evropske unije; Unutrašnje politike Evropske unije (istraživanje i razvoj, infrastruktura, socijalna politika, ekološka politika Evropske unije); Republika Srbija u procesu evropskih integracija (politička i ekonomska integracija).

Vežbe:
Cilj vežbi je da se na bazi relevantnih teorijskih postavki, metoda i modela proizašlih iz evropskih iskustava i relevantnih društveno ekonomskih indikatora determiniše primer njihove primene u geoprostornim celinama različitih teritorijalnih obuhvata i geografskih struktura na prostoru Evropske unije i Republike Srbije. Vežbe se završavaju izradom i odbranom seminarskog rada koji ima istraživački i aplikativni karakter, koji zajedno učestvuju u formiranju konačne ocene sa 20%.

Prokopijević, M. (2009): Evropska unija, Beograd: Službeni glasnik.
Jovanović, M. (2006): Evropska ekonomska integracija, Beograd: Ekonomski fakultet.
Tošić, D. (2010): Srbija i Evropske regionalne integracije. U Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja.  Beograd: Geografski fakultet.
Nevenić, M. (2009): Značaj Beograda u regionalnoj integraciji jugoistočne Evrope, Beograd: Geografski fakultet.
Cohesion policy 2007-2013- National Strategic Reference Frameworks. European Comission. Luxembourg.
Cohesion policy 2014-2020. European Comission. Luxembourg.
ESPON projects (2012). Espon and Nordregio. Luxembourg.