Regionalni razvoj i saobraćaj

Shvatanje međuzavisnosti regionalnog razvoja i saobraćaja i uloge ekonomskog doprinosa saobraćaja održivom regionalnom razvoju.

Razumevanje osnovnih kategorija saobraćaja kao privredne grane; Razumevanje raznovrsnosti uticaja saobraćaja na regionalni razvoj; Shvatanje važnosti infrastrukturnih investicija na regionalni razvoj; Upravljanje regionalnim razvojem.

 1. Teorijski kontekst regionalnog razvoja i saobraćaja
 2. Saobraćaj kao privredna delatnost
 3. Vidovi i vrste saobraćaja i njihove ekonomske karakteristike
 4. Saobraćajni resursi i njihove ekonomske implikacije
 5. Uticaj saobraćaja na regionalni razvoj
 6. Ponuda i tražnja transportnog tržišta
 7. Troškovi i cena koštanja transportnih usluga
 8. Integralni transport
 9. Uloga države u planiranju regionalnog razvoja
 10. Metodi ubrzanja regionalnog privrednog rasta
 11. Saobraćajna politika EU
 12. Regionalna politika i saobraćaj
 13. Strateški pravci razvoja saobraćaja i regionalnog razvoja Srbije

 

 1. Jakopin, E. (2018). Regionalna tranzicija u Srbiji. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 2. Božić, V., Aćimović S. i V. Mijušković (2017). Ekonomika saobraćaja. Beograd, Ekonomski fakultet
 3. Rodigue J.P., Comtois, C. & B. Slack (2017). The Geography of Transport Systems. 4th Edition. Routledge. London.
 4. Button, K. (2010). Transport Economics. Edward Elgar Publishing.
 5. Jakopin, E. i dr. (2007). Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012. Beograd, Republički zavod za razvoj.