Regionalni razvoj i saobraćaj

Savlađivanje osnovnih ekonomskih postavki, ciljeva, metoda i tehnika, neophodnih za analizu kompleksne međuzavisnosti regionalnog razvoja i saobraćaja

Ovladavanje znanjima iz regionalne ekonomije i ekonomike saobraćaja, koja su neophodna za izradu regionalnih prostornih planova.

Teorijska nastava Analiziraju se savremeni pristupi regionalnom razvoju i saobraćaju u eri globalizacije, informatičke revolucije, globalne konkurencije regiona, transgranične saradnje, prostorne integracije, privatizacije, deregulacije i liberalizacije tržišta.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave,
Pored klasičnog CBA pristupa (finansijski saobraćajni troškovi, utrošci vremena, sigurnost i bezbednost), analiziraju se efekti celokupne saobraćajne mreže na regionalni razvoj: izmene modalne strukture i dr., različiti socio-ekonomski efekti (pristupnost, zaposlenost, ekonomska efikasnost, socijalna kohezija, prostorni razmeštaj aktivnosti i stanovništva).

Ocić, Č. 2003. Uvod u regionomiku. Beograd: Znamen.
Jovanović, M. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet.
Armstrong, H. and Taylor, J. 2000. Regional Economics and Policy. Blackwell.
McCann, P. 2001. Urban and Regional Economics. Oxford Un. Press.
Cheshire P. and Duranton G. 2004. Recent Developments in Urban and Regional Economics. Edvard Elgar.
Jensen and Richardson. 2004. Making European Space: Mobility Power and Territorial Identity.Spon Press
Button, K. 2003. Recent Developments in Transport Economics. Edvard Elgar Publ.