Regionalni razvoj i turizam

Cilj predmeta je da ukaže na ulogu turizma u ekonomskom i prostornom razvoju, i na značaj turizma u održivom razvoju regionalnih celina i sistema različitih teritorijalnih i društvenih veličina.

Sticanje znanja o instrumentima i tehnikama integrisanja turizma u opšti koncept razvoja širih regionalnih celina, budući da turizam predstavlja bitan faktor prostorne i funkcionalne integracije; Izgradnja kompetencija za utvrđivanje regionalnih prioriteta turističkog razvoja u Srbiji; Ovladavanje sposobnostima za usklađivanje razvoja turizma sa drugim delatnostima

Teorijska nastava
Međuzavisnost regionalnog razvoja i turizma; Koncepcije i modeli regionalnog razvoja; Turizam u koncepcijama regionalnog razvoja; Turizam kao privredna delatnost; Doprinos turizma generisanju bruto domaćeg i bruto nacionalnog proizvoda, spoljno-trgovinskom bilansu, porastu zaposlenosti, izmeni privredne strukture i balansiranom regionalnom razvoju. Direktni, indirektni i indukovani efekti. TSA (Turistički satelitski računi), Turistički multiplikatori, Elastičnost turističke tražnje, Učešće turizma u BDP-u različitih regiona; Turizam i održivi razvoj, Razvoj turizma kao faktor regionalne diferencijacije i (ili) homogenizacije geoprostora;
Praktična nastava:Vežbe,
Korišćenje relevantnih ekonomskih indikatora radi utvrđivanja značaj turizma u razvoju i funk-cionalnoj organizaciji regionalnih celina različitih veličina; Turistički regioni - instrumenti prostornog razvoja; Uloga turističkih regiona u strukturi privrednog i ekonomskog razvoja; Uloga turizma u razvoju ekonomski nerazvijenih regiona.

1.Jovanović, Miomir. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet.
2.Jovanović, Miomir. 2011. Ekonomika turizma. Beograd: Geografski fakultet
3.Jovanović, Miomir. 2011. Megatrend revija “Turizam i zaštita životne sredine.” Vol 8, br 2
4. Unković Slobodan , Zečević Bojan. 2007. Ekonomika turizma, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomsko fakulteta u Beogradu.
5. Matias, A., Nijkamp, P., Sarmento, M. 2009. Advances in Tourism Economics. Springer.