Regionalni razvoj i turizam

Shvatanje međuzavisnosti regionalnog razvoja i turizma i uloge ekonomskog doprinosa turizma održivom regionalnom razvoju.

Razumevanje osnovnih kategorija regionalnog razvoja; razumevanje raznovrsnosti uticaja turizma na regionalni razvoj; shvatanje važnosti upravljanja regionalnim razvojem; upoznavanje sa efektima regionalne tranzicije Srbije.

 1. Teorijsko-metodološki kontekst regionalnog razvoja
 2. Uloga države u planiranju regionalnog razvoja
 3. Tranzicija, privredni rast i strukturne promene
 4. Regionalni ekonomski efekti tranzicije
 5. Metodi ubrzanja regionalnog privrednog rasta
 6. Koheziona politika EU
 7. Regionalizacija&decentralizacija
 8. Institucionalni okvir regionalnog razvoja Srbije
 9. Turizam kao privredna delatnost
 10. Valorizacija i upravljanje turističkim resursima
 11. Odnos turizma prema prostoru i životnoj sredini
 12. Održiv regionalni razvoj i održiv turizam
 13. Zaštićene prirodne i turističke oblasti u Srbiji
 14. Regionalna politika i turizam
 15. Strateški dokumenti Srbije iz regionalnog razvoja i turizma
 1. Jakopin, E. (2018). Regionalna tranzicija u Srbiji. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 2. Jakopin, E. i dr. (2007). Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012. Beograd, Republički zavod za razvoj.
 3. Grupa autora. (2010). Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2020. Beograd, Sl. Glasnik.
 4. Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. (2016). Strategija razvoja turizma 2016-2025.
 5. Jakopin, E. (1998). Razvoj održivog turizma u funkciji smanjenja regionalnih disproporcija. Održivi turizam u zaštićenim oblastima. Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo turizma.