Regionalno planiranje

Upoznavanje studenata sa teorijom regionalnog planiranja u svetu i kod nas, sa  principima regionalnog razvoja u strateškim i planskim dokumentima, kao i sa primenom metoda u praksi planiranja na regionalnom nivou.

Pojam, principi, metodologija, doktrine i praksa regionalnog planiranja.

Pojam, nastanak i razvoj regionalnog planiranja. Pojam i tipovi regiona. Osnovna teorijska i praktična saznanja iz domena regionalnog planiranja – doktrine regionalnog planiranja, metode regionalnog planiranja. Pojam regionalnog razvoja; strategija planiranja uravnoteženog regionalnog razvoja u Srbiji. Unutarregionalna i međuregionalna saradnja i razvoj. Razvoj regionalnog planiranja u Srbiji. Sadržaj regionalnih planova i proces izrade i sprovođenja regionalnih prostornih planova.

Predavanja:

 • Pojam, nastajanje i razvoj regionalnog planiranja u svetu;
 • Pojam regiona, tipovi regiona - koncept homogenog, funkcionalnog i planskog regiona, indikatori i kriterijumi regionalizacije;
 • Pojam regionalnog razvoja;
 • Osnovi teorije regionalnog razvoja: neravnomernost razvoja u prostoru, regionalne doktrine, regionalna analiza, regionalni dispariteti, strategija regionalnog razvoja, regionalni ciljevi i prioriteti razvoja, scenariji regionalnog razvoja;
 • Neravnomernost regionalnog razvoja: uzroci i posledice neravnomernosti, razvojni procesi, međuregionalni i unutarregionalni odnosi;
 • Teorijski koncepti neravnomernog regionalnog razvoja - ekonomske teorije regionalnog razvoja;
 • Teorije polarizacije - teorija kumulativne kauzalnosti, strategija neuravnoteženog regionalnog rasta, teorija polova razvoja, razlika centra i periferije,...
 • Globalizacija, i savremene teorije regionalnog razvoja;
 • Istorija i iskustva regionalnog razvoja Srbije: istorijska periodizacija, regionalne institucije, fondovi i sistemi intervencija, kriza regionalne politike, tranzicija i regionalna politika,  regionalizacija Srbije.
 • Gradski region u Srbiji – definisanje metropolitenskih i funkcionalnih urbanih područja;
 • Regionalna nadležnost, nadležnost Grada Beograda i autonomnih pokrajina u procesu regionalnog planiranja;
 • Strategija regionalnog razvoja, regionalni  planovi, programi i projekti;
 • Proces izrade regionalnih planova u Srbiji, sprovođenje planova.

Vežbe:

Ocena urađenih regionalnih prostornih planova u Srbiji;  Radionice (prezentovanje seminarskih radova, diskusija).

Đorđević J, Tošić B. (2013) – Regionalno planiranje i razvoj. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Univerzitet u Novom Sadu  (u štampi).
Vresk M. (1990): Grad u regionalnom i urbanom planiranju. Školska knjiga, Zagreb.
Vresk M. (1990): Osnove urbane geografije. Školska knjiga, Zagreb.
Vresk M. (2002): Grad i urbanizacija. Školska knjiga, Zagreb.
Vrišer I. (1978): Regionalno planiranje. Mladinska knjiga, Zagreb.
Veljković A., Jovanović B. R., Tošić B. (1995): Gradovi Srbije - centri razvoja u mreži naselja; SANU i Geografski institut "Jovan Cvijić", Beograd.
Carter, H. (1995): The Study of Urban Geography, Arnold, London.
Glasson J. (1980): An Introduction to Regional Planning – Concepts, Theory and Practice; Principal Lecturer, Department of Town Planning. Oxford Polytechnic.
Krešić I. (1981): Prostorna ekonomija – osnove teorije lokacije, razmeštaja i organizacije u prostoru. Informator. Zagreb.
Ocić Č. (2003): Uvod u regionomiku, Znamen, Beograd.
Tošić B (1996): Naselja Podrinjsko-kolubarskog regiona. Zadužbina Andrejević, knj. br. 8, Beograd.
Šimunović I. (1996): Grad u regiji ili regionalni grad. Biblioteka «Pogledi» Split.
Grupa autora (2003): Regionalizacija Srbije. CLDS, Beograd.
(Derić B. (2000): Regionalno planiranje. Skripte u rukopisu)
(Tošić B. (2007): Regionalno planiranje. Skripte u rukopisu)
Zakon o planiranju i uređenju prostora (2009).
Prostorni Plan Republike Srbije (2010-2014-2021); Beograd,
Prostorni plan Republike Srbije (1996): Beograd.
Usvojeni RPP na teritoriji Republike Srbije