Rizici i modelovanje u životnoj sredini

Izučavanje specifičnosti delovanja hemijskih rizika i posledica na životnu sredinu. Izučavanje primene metoda modelovanja u sprečavanju posledica nastanka hemijskih udesa.

Primena stečenih znanja iz nastavnog predmeta.

Predavanja:

 1. Pojam rizika i vrste rizika;
 2. Specifičnosti i podela rizika u životnoj sredini;
 3. Tehničko-tehnološki udesi, karakteristike i uzroci nastanka;
 4. Planovi odgovora na udes;
 5. Struktura učesnika u ostvarivanju programa zaštite od udesa;
 6. Sistem modela u proceni rizika od akcidenata;
 7. Požari i eksplozije;
 8. Hemijski udesi; Udesi hidroelektrana i lomovi građevina;
 9. Informacioni sistem rizičnih objekata i aktivnosti;
 10. Pravna regulativa tretmana udesa;
 11. Institucionalni okvir upravljanja rizikom;
 12. Simulacija izrade studije procene rizika od industrijskog udesa;
 13. Modelovanje disperzije zagađivača u vazduhu;
 14. Modelovanje disperzije zagađivača u vodi;
 15. Modelovanje disperzije zagađivača u zemljištu; Modelovanje disperzije buke.

Vežbe:

 1. Analize udesa koji su se dogodili;
 2. Plan odgovora na udes;
 3. Model strukture učesnika u zaštiti od udesa;
 4. Modelovanje procene rizika;
 5. Analiza požara;
 6. Analiza izliva hemikalija;
 7. Analiza lomova građevinskih objekata;
 8. Projektovanje informacionih sistemima za praćenje udesa;
 9. Kolokvijum;
 10. Analiza institucionalne podrške zaštiti od udesa;
 11. Izrada studije zaštite od hemijskih udesa;
 12. Modelovanje disperzije zagađivača u vazduhu;
 13. Modelovanje disperzije zagađivača vode;
 14. Modelovanje disperzije zagađivača u zemljištu;
 15. Modelovanje disperzije buke.

Filipović D. (2000): Geoprostorno modelovanje rizika u životnoj sredini – doktorska disertacija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Filipović D. (1999): Modelovanje zagađivanja životne sredine gradova –monitoring i zaštita, Zadužbina Andrejević, Beograd
Dragićević S., Filipović D. (2009): Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora, udžbenik, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Marić P., Tomić D. (2010): Upravljanje vanrednim situacijama, Balkanski institut za upravljanje i procenu rizika, Beograd
Nacionalna Strategija zaštite i spasavanja u vanrednm situacijama (''Službeni glasnik RS'', br. 86/11)
Zakon o vanrednim situacijama (''Službeni glasnik RS'', br. 111/09, 92/11 i 93/12)