Ruski jezik 2

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
  • Nastavnik: Dragana Kerkez
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 2+0

Studenti treba da dobiju osnovno znanje iz predmeta ruski jezik – gramatika i vokabular. Uz to, treba da razviju veštinu čitanja i osnove pisanja ruskog jezika, da razumeju najjednostavnije tekstove bez upotrebe rečnika i da razgovaraju o temama, kao što su: putovanje, boravak u hotelu, poseta muzeju i sl.

Kroz usvajanje znanja jezika, studenti treba da razviju sposobnost stručne komunikacije kada je u pitanju terminologija iz oblasti turizma.

Teorijska nastava

Tekstovi predložene literature, prevod, konverzacija.

Vežbe

Gramatička vežbanja, korišćenje rečnika sa osnovnim izrazima i rečima u vezi sa turizmom, korišćenje interneta za traženje podataka o turističkim destinacijama.

1) Vera Belokapić – Škunca, Poslovni ruski jezik 1-2, Beograd, 2005.

2) Belяnko E. O., Trušina B. L., Russkie s pervogo vzglяda. Čto prinяto i čto ne prinяto u russkih: Kniga dlя čteniя i trenirovki v kommunikacii, Moskva, 2001.