Saobraćajna geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Ratkaj
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+1

Sticanje znanja o razvoju, prostornom razmeštaju i organizaciji, kao i zakonitostima funkcionisanja saobraćajnih sistema. Analiza savremenih saobraćajnih tendencija, kao što rast mobilnosti i dostupnosti, njihovih uzroka i posledica. Uloga saobraćaja u izgradnji prostora i oblikovanju privrede na različitim hijerarhijskim nivoima. Sagledavanje međuzavisnost saobraćaja i životne sredine.

Studenti će moći da razumeju i objasne ulogu saobraćajne infrastrukture, različitih vidova saobraćaja i saobraćajnih strategija na organizaciju prostora. Osposobiti studente za samostalno rešavanje osnovnih sistemskih saobraćajno-geografskih problema.

Predavanja
(1) Uvod u saobraćajnu geografiju: definicija i razvoj saobraćajne geografije kao naučno-nastavne discipline; predmet proučavanja saobraćajne geografije i njene veze sa drugim naukama; (2) Razvoj saobraćaja: tehnološke inovacije i saobraćaj; saobraćaj u pre-industrijskom periodu; industrijska revolucija i saobraćaj; pojava savremenih saobraćajnih sistema; saobraćaj u fordističkom periodu; saobraćaj u post-fordističkom periodu; savremeni trendovi u unapređivanju efikasnosti saobraćaja; (3) Prostorna organizacija saobraćaja: struktura saobraćajnih mreža (veze i čvorišta); (4) Saobraćajni sistemi; Odnosi između ponude i potražnje za saobraćajem; Putnički i robni saobraćaj; (5) Saobraćajna mobilnost i saobraćajna dostupnost; (6) Socio-ekonomski aspekti saobraćaja: ekonomska diferencijacija regiona i saobraćaj; troškovi saobraćaja; saobraćaj i lokacija ekonomskih delatnosti; saobraćaj i ekonomski razvoj; (7-8) Vrste saobraćaja: kopneni saobraćaj; vodni saobraćaj; vazdušni saobraćaj; telekomunikacije; savremeni trendovi – intermodalni i multimodalni saobraćaj; (9) Saobraćajni terminali: saobraćajni terminali kao privredni kompleksi; luke; železnički terminali; aerodromi; (10-11) Urbani saobraćaj: saobraćaj i prostorno-funkcionalna struktura grada; problemi urbanog saobraćaja; (12) Međunarodni saobraćaj i trgovina; (13-14) Saobraćaj i životna sredina: saobraćaj i potrošnja energije; saobraćaj i zagađivanje životne sredine; (15) Regionalni pregled saobraćaja: Evropa; Azija; Afrika; Angloamerika; Latinska Amerika; Australija i Okeanija.
Vežbe
Izrada seminarskog rada.
Značaj i primena kvantitativnih metoda u saobraćajnoj geografiji. Primena gravitacionih modela. Modelovanje saobraćaja u urbanim sredinama. Optimizacija transporta. Primena teorije grafa. Saobraćaj i društveno-ekonomski razvoj.

Grčić, M. (1994). Industrijska geografija, Naučna knjiga, Beograd.
Đurić, V. (1980). Ekonomska geografija, Naučna knjiga, Beograd.
Marić, Đ. (2008). Saobraćajna geografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS.
Rodrigue, J-P., Comtois, C., Slack, B. (2006). The geography of transport systems, Routledge, New York.