Saobraćajni sistemi i turizam

Sistemsko sagledavanje saobraćaja. Analiza  uzajamnih  veza  i  odnosa  između  saobraćajne i turističke delatnosti, na različitim nivoima – od lokalnog, do globalnog. Uočavanje različitih uloga saobraćaja u turističkom proizvodu.

Sistemsko sagledavanje saobraćaja. Analiza  uzajamnih  veza  i  odnosa  između  saobraćajne i turističke delatnosti, na različitim nivoima – od lokalnog, do globalnog. Uočavanje različitih uloga saobraćaja u turističkom proizvodu.

Predavanja
1. Pojam i vrste saobraćaja. Individualni i masovni putnički saobraćaj
2-3. Saobraćaj kao prostorni sistem: saobraćajna čvorišta, saobraćajne veze i potražnja za saobraćajem
4. Istorijski razvoj saobraćaja
5. Saobraćaj kao faktor razvoja privrede i društva
6. Karakteristike  i  struktura  transportnih  troškova. Tarife u saobraćaju
7-8). Modeli saobraćajne dostupnosti.
9-11. Uzročno-posledične relacije (pozitivne i negativne) između saobraćaja i turizma
12-14. Saobraćaj kao podsistem turističkog proizvoda. Uloga saobraćaja u turističkom proizvodu
15. Inovacije u organizaciji turističkih putovanja

Vežbe
Seminarski rad
Saobraćaj kao sistem. Saobraćaj kao podsistem turizma. Saobraćajni sistemi zadatih teritorijalnih celina i njihove međurelacije sa turističkom delatnošću.

Duval, D.T. (2007). Tourism and Transport: Modes, Networks and Flows, Multilingual Matters, Ontario.
Marić, Đ. (2008). Saobraćajna geografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS.