Savremeni demografski problemi i procesi

Razmatranje savremenih demografskih pitanja i problema u Srbiji, EU i svetu. Demografske pojave i procesi koji su obeležili 20. vek. Pitanja i problemi demografskog razvitka Srbije, EU i sveta.

Problemsko sagledavanje demografskih procesa u Srbiji, EUi svetu.

Divergentni populacioni trendovi na makro, mezo i mikro teritorijalnim nivoima - uzroci i posledice.

Pitanja i problemi reprodukcije stanovništva: stanje i razvoj reproduktivnih modela. Kretanje fertiliteta u posttranzicionoj etapi demografskog razvitka. Demografske osobenosti i značaj baby boom generacija. Tranzicija bračnosti i porodičnih struktura. Tranzicija smrtnosti i dalje mogućnosti. Tranzicija determinanti prirodnog obnavljanja stanovništva. Transformacija determinanti i posledica savremenih unutrašnjih i međunarodnih migracija stanovništva. Srbija u međunarodnom migracionom sistemu. Rodni jaz i rodni balans kao demografski fenomen. Koncepti starenja stanovništva. Koncept globalizacije i radna snaga. Demografija i ljudska prava, milenijumski ciljevi UN, siromaštvo i ljudski resursi. Sličnosti i razlike demografskih pojava i procesa u Srbiji i zemljama EU.

Chamie, J. (2001).  – “World Population in the 21st” century, UN
Sanderson, C. i W, S. Scherbov (2007), “A new perspective on population aging”, Demographic Research, Vol. 16, article 2
Douglass B. Carrie (editor) (2005), Barren States - The Population Implosion in Europe,  BERG, Oxford - New York
Social Mobility and Exclusion, Edited by Ewa Rokicka and Pawel Starosta, Wydawnictwo University, Lodz, 2004.
Regions and Cities in the Global World, Centre for Regional Studies, Pecs, 2000.
Šobot A. (2012), „Tri demografske posledice rodno specifičnih modela ponašanja na primeru Srbije“,Stanovništvo, br.2, CDIIDN
Breznik, D.(1988). Demografija – Analiza, metodi i modeli. Beograd: Naučna knjiga.
Devedžić Mirjana (2006), O prirodnom kretanju stanovništva, Zavod za udžbenike, Beograd
Petrović M. (2011), Promene bračnosti i porodičnih modela u postsocijalističkim zemljama: zakasnela i nepotpuna ili specifična druga demografska tranzicija?, Stanovništvo,br. 1, CDIIDN
Billari, F., C. Liefbroer, D. Philipov (2006). "The Postponement of Childbearing in Europe: Driving Forces and Implications", Vienna Yearbook of Population Research
Lesthaeghe, R., Moors, G. (2000). "Recent Trends in Fertility and Household Formation in the Industrialised World", Review of Population and Social Policy, 9
McDonald, P. (2006). "Low Fertility and the State:The Efficacy of Policy." Population and Development Review, 32, pp.485-510.
Oláh, L., E. Bernhardt (2008). "Sweden: Combining Childbearing and Gender Equality",Demographic Research,19(28)
Vallin J., F. Meslé (2004). "Convergences and Divergences in Mortality: A New Approach to Health Transition", Demographic Research (Special Collection 2, Article 2, Determinants of Diverging Trends in Mortality