Nastavne strategije u izučavanju geografije

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Slavoljub Jovanović
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: II
  • Broj časova: 4+0

Na kursu studenti treba da steknu kompetencije za obavljanje nastavničkog poziva kao što su: pravilan izbor metoda i oblika rada shodno konkretnoj situaciji, znanju i iskustvu radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i ishoda časa, kao i kompetencije za primenu određenih strategija učenja i poučavanja.

Studenti umeju da primene principe sistemskog i tematskog planiranja nastavnog procesa;; Studenti umeju da naprave relevantan izbor nastavnih strategija shodno postavljenim ciljevim, ishodima, sadržaju, karakteristikama učenika, uslovima rada i drugiim faktorima nastavnog procesa.; Studenti umeju da  primene određene nastavne strategije u praksi.

Predavanja: 1. Sitemski pristup i tematsko planiranje u nastavi geografije ; 2. Interdisciplinarni pristup u nastavi geografije ; 3. Brofijevi principi delotvorne nastave; 4. Razvoj pozitivnih motivacionih uverenja kod učenika u nastavi geografije; 5. Strategije poučavanja i učenja u nastavi geografije;  6. Strategija doživljavanja i izražavanja doživljenog u nastavi geografije ; 7. Strategije vežbanja u nastavi geografije ; 8. Strategije stvaranja u nastavi geografije; 9. Strategije koje su bazirane na istraživanju u nastavi geografije; 10. Uočavanje, definisanje i rešavanje problema u geografskoj sredini; 11. Integrativna nastava geografije, 12. Ambijentalna nastava geografije; 13. Strategije rada sa celim odeljenjem; 14. Strategije rada sa malim grupama;  15. Strategije za individualni rad.

Jensen, E. (2003). Super nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspešno učenje. Zagreb: Educa.; Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, D. J. (2006). Nastavne strategije: kako primeniti devet najuspešnijih nastavnih strategija. Zagreb: Educa. ; Dryden, G.,  Vos, J. (2004). Revolucija u učenju, Timgraf, Beograd.; Meyer, H. (2002). Didaktika, Educa, Zagreb.; Matijević, M., Radovanović, D.(2011.): Nastava usmjerena na učenika, Školske novine Zagreb; Terhart, E. (2001.): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb.; Brofi Dž., (2004): Nastava, Pedagoško društvo Srbije, Beograd.; Beker (2005): Motivacija, pedagoško društvo Srbije, Beograd.