Savremeni pravci razvoja teorije i prakse u nastavi geografije

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Ljiljana Živković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: III
  • Broj časova: 5

Cilj je da se integracijom savremenih pedagoških, metodičko-didaktičkih i geografskih sadržaja i fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom u nastavi omogući studentima razumevanje osnovnih teorijskih postavki savremenog obrazovanja i aktuelnih problema u nastavi geografije i njihovog rešavanja.

Implementacijom informacija koje daje ovaj kurs postiže se razvoj procedura unutar kvalitetnog vođenja nastavnog procesa. Stručnjaci ovog profila su kompetentni da radi na interdisciplinarnim projektima u multidiscipniranim timovima, koji identifikuju i rešavaju probleme obrazovanja, poseduju profesionalnu i etičku odgovornost, efikasno komuniciraju, primenjuju savremenu metodologiju i nastavnu tehnologiju u svom radu.

(I) Potreba permanentnog obrazovanja nastavnika; (II) Društveni uslovi formiranja harmonijske ličnosti; (III) Kritičko mišljenje; (IV) Vrednovanje aktivnosti nastave; (V) Razvoj sposobnosti logičkog mišljenja u nastavi geografije; (VI)  Komunikacijske veštine; (VII) Veštine rada u timu; (VIII) Veštine rešavanja sukoba; (IX) Svest o etičnosti poziva nastavnika; (X) Povezivanje teorijskih saznanja iz svih relevantnih kurseva u nastavnoj praksi; (XI) Formiranje predstava, pojmova i zakonitosti u nastavi geografije; (XII) Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije; (XIII) Samostalno uočavanje i istraživanje problema u nastavi geografije; (XIV) Specifičnosti nastave geografije; (XV) Metodičke posebnosti nastave geografije.

T. Fisher (2008). Developing as a Teacher of Geography, Nottingham, University Cambridge, Cris Kington.
Mohan, Audrey M. (2009). Teacher Efficacy in Geography: a mixed methods study of formal and informal teacher education theses and dissertations – Geography. Paper 20. [ecommons.thstate.edu/geogtad/20]
V. Cook (2010). Exploring Students Personal Experiences of Geography Fieldwork. Journal Teaching Geography, 35 (2), 55-57.
Banđur, V. i Potkonjak, N. (2006). Istraživački rad u školi – akciona istraživanja. Beograd: Školska knjiga.