Seoski turizam

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Ljiljana Živković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Broj časova: 2+1

Upoznavanje studenata sa skupom pitanja relevantnih za poznavanje, planiranje i  upravljanje turizmom u ruralnom prostoru, jer je ruralni turizam postao međunarodni  fenomen, a kod nas je uvršćen u prioritete razvoja turizma.

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će se upoznati sa osnovama, potencijalima i prioritetima ruralnog turizma i ovladaće konkretnim znanjima za  organizovanje istog i unapređivanje gazdinstava u ruralnim prostorima.

Predavanja:

 1. Uvod.
 2. Pojam, vrste i karakteristike seoskog turizama.
 3. Seoski turizam kao koncept.
 4. Značaj i uloga seoskog turizma u razvoju turizma i ruralne ekonomije.
 5. Seoski turizam kao tržišni segment (osnovni i dopunski izvori prihoda).
 6. Komponente uspešnog seoskog turizma.
 7. Razvoj seoskog turizma u svetu i pojedinim zemljama.
 8. Posebni oblici seoskog turizma.
 9. Razvoj i stanje seoskog turizma u Srbiji.
 10. Turističke vrednosti i geonasleđe u selima Srbije.
 11. Modeli konačišta u ruralnom turizmu.
 12. Ruralne turističke regije u Srbiji.
 13. Strategija i politika razvoja seoskog turizma u Srbiji.
 14. Marketing usluga seoskog turizma.
 15. Zakonski propisi o seoskom turizmu i osnovni standardi za sve vrste smeštajnih objekata.

Vežbe:
Interpretacija individualnih seminarskih radova vezanih ѕa problematiku razvoja seoskog turizma u Srbiji.

Todorović M. i Štetić S. (2008): Ruralni turizam, Geografki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Lazić L. i sar. (2007): Ruralni turizam, skripta, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.