Školska kartografija

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Dragica Živković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa značajem školske kartografije za obrazovanje u osnovnim i sednjim školama

Ishod predmeta je da se studenti nauče primeni različitih vrsta kartografskih modela u osnovnim i srednjim školama.

Predavanja:

 1. Kartografski metod u istraživanju geoprostora
 2. Kartografsko obrazovanj u funkciji obrazovanja u školama
 3. Kartografski modeli u nastavi geografije
 4. Uloga profesora u korišđenju kartografskih modela
 5. Komunikativnost kartografije s drugim predmetima u školama
 6. Uloga jezika kartografije u komunikativnosti geografije
 7. Zastupljenost kartografskih tema u uddžbenicima geografije
 8. Struktura kartografskih priloga u uddžbenicima geografije
 9. Korišđenje kartografskih priloga iz uddžbenika geografije
 10. Kartografska nastavna sredstva i grafički prilozi u razvijanju očiglednosti u nastavi geografije
 11. Kartografija i GIS u nastavi geografije
 12. Interaktivnost kartografskih tema s drugim nastavnim programima
 13. Karte na Internetu u nastavi geografije
 14. Geovizuelizacija nastavnih sadržaja iz geografije
 15. Značaj kartografske translacije u nastavi geografije
 1. Ikonović V.: Jezik kartografskog modela. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj LII, Beograd, 2005, str. 91-107
 2. Ikonović  V.: Gnoseološko-simbiotička veza opšte naučnih metoda i kartografije. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj LV, Beograd, 2007, str. 159-174
 3. Živković  D.: Doprinos kartografije razvoju geografske kulture. Glasnik srpskog geografskog društva, broj LXVI, Beograd, 1986, str. 60-62
 4. Živković  D.: Inovacije o sadržini tematskih karta u nastavi geografije. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 69, Beograd, 1989, str. 80-84
 5. Živković  D., Ikonović V.: Metodski pristup korišćenju sadržine karte u nastavi geografije. Teorijsko metodološki problemi nastave geografije, Institut za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, broj 69, Nikšić - Beograd, 1995, str. 129
 6. Živković  D.: Kartografski metod u modelovanju demografskih pokazatelja. Zbornik radova “Ekološka istina”, D. Milanovac - Beograd, 2001
 7. Živković  D.: Kartografija – sistemski pristup proučavanju prostora. Zbornik radova naučnog skupa “Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu”, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005, str. 85-90
 8. Lješević A. M. I Živković D: Kartografija. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.