Školska praksa 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljiljana Živković
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 1+0+10
  • Uslov: Upisana četvrta godina studija

Osposobiti studente da u skladu sa kompentencijama koje su  stekali tokom nastavnog procesa aktivno učestvuju u obrazovno-vaspitnom radu u školskoj ustanovi. Tako studenti stiču iskustvo kontinuiranog neposrednog rada sa učenicima i unapređuju svoje kompentencije za bavljenje profesijom nastavnika. Kroz školsku praksu studenti treba da se informišu, usavršavaju i primenjuju znanja, veštine i aktivnosti u školama.

Ishod podrazumeva ono što se od studenta, budućeg nastavnika, očekuje da zna, i ume da uradi po završetku školske prakse.

Teorijski koncept školske prakse, Ciljevi i ishodi školske prakse, Sadržaj školske prakse, Aktivnosti studenata i nastavnika na školskoj praksi, Planiranje i pripremanje nastave, Vrste planiranja, Godišnje (globalno) planiranje nastavnog rada, Operativno planiranje nastavnog rada, Plan nastavnog časa, Interdisciplinarni tematski način planiranja, Plan rada geografske sekcije, Nastavni plan, Pojam Nastavnog plana, Značaj i vrste nastavnih planova, Individualni obrazovni plan, Raspored predmeta u Nastavnom planu, Linearni raspored predmeta, Koncentrični raspored predmeta, Kombinovani raspored predmeta, Nastavni program, Pojam nastavnog programa, Raspored sadržaja u nastavnom programu, Izbor sadržaja u nastavi geografije Struktuiranje sadržaja u nastavi geografije i interdisciplinarni pristup, Poučavanje i učenje izvan škole, Nastava usmerena na delovanje-integrativno učenje, Savremeni pristup upotrebe nastavnih sredstava u nastavnom procesu, Upotreba kompjutera u nastavi geografije, Novi aspekt komunikacije na relaciji nastavnik-učenik i status učenika u školi, Organizacija samostalnog rada učenika u nastavi geografije, Vannastavne i vanškolske aktivnosti učenika, Upoznavanje sa školskom administracijom.

Živković, Lj., Đorđević, I. (2017). Školska praksa I-skripta. Beograd: Univerzitet u Beogradu -  Geografski fakultet.
Živković, Lj., Jovanović, S., Rudić, V. (2015). Metodika nastave geografije. Beograd: Srpsko geografsko društvo.
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001). Aktivno učenje. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Institut za psihologiju, Ministarstvo za prosvetu i nauku Crne Gore. Beograd.
Pešikan, A., Jankov, R., Antić, S., Šišović, D., Muždeka, V. (2005). Kako približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje. Zbirka scenarija. Beograd: Institut za psihologiju.
Udžbenici za osnovnu i srednju školu.
Nastavni planovi i programi geografije za osnovnu i srednje škole.
Izabrani tekstovi iz časopisa Nastava i vaspitanje.