Školska praksa 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljiljana Živković
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 1+0+10