Školska praksa 2

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljiljana Živković
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 1+0+10
  • Uslov: Upisana četvrta godina studija

Razviti kompetencije studenata za uspešnu pripremu i izvođenje časa iz nastave geografije. To podrazumeva razviti umenja da precizno definišu cilj samog nastavnog časa; da izvrše adekvatan izbor relevantnih geografskih sadržaja koji će se prezentovati učenicima u skladu sa ciljevima i ishodima koji su definisani u Nastavnim planovima i programima. Razvijanje veština podučavanja o prenošenja znanja da u skladu sa definisanim ciljevima nastavnog časa  izvrše izbor najadekvatnijih nastavnih metoda, oblika i sredstava rada kojima će se prezentovati predviđeni geografski sadržaj. Studenti treba da budu naučeni da  primenjuju različite nastavne metode u nastavnom procesu, kao i različite organizacione oblike rada. Osposobiti studente da primenjuju tekstualna, vizuelna i audiovizuelna nastavna sredstva u nastavnom procesu i  da  koriste metodičko-didaktičke izvore informacija. Takođe je neophodno njihovo osposobljavanje za praćenje i procenjivanje postignuća učenika na času.

Ishod podrazumeva ono što se od studenta, budućeg nastavnika, očekuje da zna, i ume da uradi po završetku školske prakse.

Priprema nastavnika za nastavni čas, Struktura nastavnog procesa, Pojam nastavnog časa, Raspored nastavnih časova, Vrste rasporeda časova, Izrada rasporeda časova, Trajanje časa, Etape nastavnog časa,  Artikulacija časa, Tipologija časova, Obrada novih sadržaja, Časovi utvrđivanja gradiva, Časovi ponavljanja i sistematizacije, Časovi proveravanja, Kombinovani časovi, Ocenjivanje i vrednovanje rada u nastavi geografije, Vrste ocenjivanja u nastavi, Tehnike objektivnog vrednovanja, Principi ocenjivanja, Nastavnik kao faktor ocenjivanja, Učenik kao faktor ocenjivanja,  Nastavni planovi i programi  u osnovnoj školi, gimnaziji i srednje stručnim školama, Postupci aktiviranja učenika na časovima geografije (metode, oblici, sredstva rada), Praćenje i procenjivanje postignuća učenika na času (primena različitih vidova proveravanja učeničkih postignuća i ocenjivanje), Planiranje nastavnog rada (godišnje, mesečno, tematsko, za svaki čas), Planiranje časa-izrada pisane pripreme časa (scenarija), Analiza pisane pripreme časa, Prisustvovanje i posmatranje oglednih časova nastavnika geografije u školama, Izvođenje časova različitog tipa (obrada, utvrđivanje, sistematizacija), Rad aktiva nastavnika geografije i stručnih organa škole, Obaveze u domenu školske administracije.

Živković, Lj., Đorđević, I. (2017). Školska praksa I-skripta. Beograd: Univerzitet u Beogradu -  Geografski fakultet.
Živković, Lj., Jovanović, S., Rudić, V. (2015). Metodika nastave geografije. Beograd: Srpsko geografsko društvo.
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001). Aktivno učenje. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Institut za psihologiju, Ministarstvo za prosvetu i nauku Crne Gore. Beograd.
Pešikan, A., Jankov, R., Antić, S., Šišović, D., Muždeka, V. (2005). Kako približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje. Zbirka scenarija. Beograd: Institut za psihologiju.
Udžbenici za osnovnu i srednju školu.
Nastavni planovi i programi geografije za osnovnu i srednje škole.
Izabrani tekstovi iz časopisa Nastava i vaspitanje.