Socijalna geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Ratkaj
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+2

Sticanje znanja o socijalno-geografskom prostoru i njegovoj strukturi; razumevanje značaja socijalno-geografskih znanja u nauci i društvenoj praksi; upoznavanje statusa pojedinih socijalnih grupa.

Osposobljavanje studenata za razumevanje, objašnjavanje socijalno-geografskih problema, kao i za aktivno učešće u aktivnostima na unapređenju i humanizaciji odnosa između pojedinih socijalnih grupa (profesionalnih, nacionalnih, konfesionalnih).

Predavanja:

Predmet, naučni ciljevi i zadaci socijalne geografije. Faze u razvoju socijalne geografije. Socijalna geografija i antropogeografija. Socijalna geografija i druge humanističke nauke i discipline. Socijalna geografija i pojedine oblasti društvene prakse (socijalna politika, ruralna politika, prostorno planiranje, ruralno planiranje i dr). Socijalno-geografska koncepcija. Metodi istraživanja socijalno-geografskog prostora. Ljudska naselja i populacija u socijalno-geografskoj koncepciji. Oblasti socijalne geografije: stanovanje, rad, obrazovanje, snabdevanje, odmor i komunikacije; Pojam socijalne grupe i sloja. Socijalno-geografske grupe i geoprostorni procesi. Socijalni život i vidovi prostorne strukture. Prostorno-funkcionalni aspekt istraživanja grupa sa istim i različitim stilovima života; Socijalna geografija i planiranje. Socijalno-geografski aspekt organizacije države i njene lokalne samouprave. Prostorno-funkcionalni odnosi i veze u prostornom kompleksu grad - okruženje.

Vežbe:

Razrada metoda istraživanja socijalno-geografskog prostora. Analiza socijalno-geografske prostorne strukture na primerima zadatih teritorijalnih jedinica.

Knox P., Pinch S. (2006). Urban Social Geographu, 5th ed. Harlow: Pearson Education.
Ruppert K., Schaffer F., Mair J., Paesler R. (1981). Socijalna geografija. Zagreb: Školska knjiga.