Sociologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljubica Rajković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+2

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima i kategorijama savremenog društva. Formiranje kritičkog mišljenja i razumevanje osnovnih determinanti društvenog života u razvojnoj i uporednoj perspektivi.

Osposobljavanje studenata za samostalno snalaženje  i prepoznavanje faktora i formiranje vrednosti i stavova koji su neophodni budućem demografu.

Predavanja: Analiza osnovnih pojmova. Elementi društvene strukture. Socijalno istraživanje prostora. Tipovi društava. Tranzicija strukture zanimanja i modeli zapošljavanja u modernim društvima. Procesi modernizacije društva. Društvena moć i modeli društvene pokretljivosti. Socijalno grupisanje u tradicionalnim i modernim društvima. Funkcija države u socijalnom razvoju. Pojam elementi i funkcije kulturnih obrazaca u modernim društvima. Ličnost i socijalni razvoj.

Vežbe: Globalizacija i socijalni tokovi. Demografski razvitak i socijalni razvoja. Inkluzija, diskriminacija i osetljive socijalne grupe. Društveni položaj žena. Nasilje u porodici. Siromaštvo i bolesti zavisnosti.

Ljubica Rajković (2010): Sociologija turizma, udžbenik, prvi deo. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, str. 10 - 160.

E. Gidens (2003): Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd. (odabrana poglavlja).

Ken Browne (2005): Sociology, Cambridge. (odabrana poglavlja).

Mirjana Bobić (2007): Demografija i sociologija veza ili sinteza, JP "Službeni glasnik", Beograd, str. 15-30.