Sociologija

Razvijanje analitičkih sposobnosti studenata u domenu socioloških pojmova bitnim za prostorno planiranje. Obuhvaćene su najznačajnije istraživačke teme u sociologiji: globalizacija, industrijalizacija, urbanizacija, teorija o raz-razvoju, društvene nejednakosti i društvena pokretljivost, socijalna isključenost i siromaštvo,  društvene institucije i društveni integritet, korupcija kao pokazatelj društvene dezintegracije, uvid u koncept potreba, interesa, vrednosti i normi,  društveno prostorne grupe, srodničke grupe, osetljive grupe, stanovanje, svakodnevni život i rod, država blagostanja i građanin. Način rada na predavanjima i vežbam podstiče studente da  sami navode primere iz svoje okoline kojim bi podkrepili određenu prepostavku.

Osnovni cilj predmeta je da studente osposobi za „tumačenje i razumevanje prostora“ na sociološki način , pomoću  ključnih pojmova i analitičkih koncepata sociologije koji su relevantni sa prostorno planiranje.

 Predavanja:

 1. Globalizacija – teorija svetskog sistema, globalno, lokalno glokalno
 2. Odnos industrijalizacije i urbanizacije. Kriterijimi definisanja grada.
 3. Teorija o raz razvoju.
 4. Društvene nejednakosti i društvena pokretljivost
 5. Socijalna isključenost i siromaštvo
 6. Društvene institucije . Sistem društvenog integriteta.
 7. Korupcija – pokazatelj društvene dezintegracije
 8. Potrebe interesi vrednosti i norme
 9. Društveno prostorne grupe.
 10. Srodničke grupe: tradicionalna porodica, moderna porodica, vertikalno proširena porodica. Domaćinstvo kao element svetskog sistema
 11. Osetljive društvene grupe
 12. Stanovanje i društveno prostorne nejednakosti
 13. Svakodnevni život. Rod i svakodnevni život.
 14. Država blagostanja
 15. Ličnost, građanin

Vežbe

 1. Problemi života u gradu
 2. Patološke pojave. Kriminal i prestupništvo
 3. Stambena beda u Beogradu
 4. Vrtni gradovi
 5. Srednja klasa u Srbiji
 6. Sociologija tela
 7. Rod i seksualnost
 8. Obrazovanje
 9. Vladavina i politika
 10. Seoske žene i zdravlje
 11. Seoske porodice i svakodnevni život
 12. Neravnomernosti u razvoj
 13. Svakodnevni život u srbiji: vertikalno proširena porodica
 14. Sport i nasilje

Kafane i modernizacija

Miletić Stepanović Vesna 2013,  Planiranje socijalnog razvoja, Geografski fakultet u Beogradu

Gidens Entoni, 2003 , SOCIOLOGIJA. Ekonomski fakultet, Beograd  str. 114-151, 152-184, 208-256, 422-450, 492-538

Pušić, Ljubinko, 1997, GRAD, DRUŠTVO, PROSTOR:  SOCIOLOGIJA GRADA, ZUNS, BEOGRAD, STR. 323-350

Miletić- Stepanović, Rajković, 2012, Protivurečnosti postsocijalističkog razvoja grada: stambena beda oko moderne obilaznice oko Beograda kod Straževice, u ur. Šećerov, Velimir: Gradovi u XXI veku, APP Srbije i Geografski fakultet, str. 493-500

Anđelka Mrikov, 2007 VRTNI GRADOVI EBENEZERA HAUARDA, SOCIOLOGIJA, Vol. XLIX (2007), N° 4, str. 313- 332

Sreten Vujović,. 2012 FENOMEN KAFANE I MODERNIZACIJA. Fragmenti o evropskom, balkanskom i beogradskom kafanskom životu u: TEME, broj 3, 867-891