Španski jezik 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: Divna Rulić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 2+0

Studenti treba da dobiju osnovna znanja iz španskog jezika – gramatika i vokabular. Osim toga, treba da razviju veštinu čitanja i osnove pisanja opšteg španskog jezika; da nauče da razumeju najjednostavnije tekstove specijalno u vezi sa tematikom putovanja, najznačajnijih turističkih destinacija, snalaženja u hotelu, restoranu, na ulici i sl.

Kroz usvajanje znanja jezika, studenti treba da razviju sposobnost stručne komunikacije kada je u pitanju terminologija iz oblasti turizma.

Teorijska nastava

Tekstovi iz predložene literature, prevod i konverzacija.

Vežbe

Gramatička vežbanja i vežbe vokabulara, pravljenje banke podataka sa rečima iz oblasti turizma ( transport, hotelijerstvo, turistička privreda i sl. ) Korišćenje Interneta u cilju traženja podataka o najznačajnijim turističkim destinacijama u Španiji.

1) Juan O. et alli,: En equipo. es (Nivel elemental). Madrid: Edinumen, 2002.

2) Glosario de terminos turisticos:

www.fatema.br/turismo/Glosario%20de%20Terminos%20Turisticos%20en%20Espanol2003.doc