Specifični oblici turizma

Ovladavanje stručnim znanjima i veštinama potrebnim u uslovima diverzifikacije razvoja turističkih pravaca, prepoznavanje i analiza različitih primera razvoja specifičnih oblika turizma i mogućnosti uključivanja Srbije na svetsko tržište.

Priprema i osposobljavanje studenata za samostalno obavljanje specijalizovanih poslova iz oblasti turističke ponude i potražnje vezane za specifične oblike turizma. Na ovom studijskom programu će se obrazovati kadrovi koji će posedovati primenljiva znanja i veštine iz oblasti novih pravaca razvoja turizma, koji se svakodnevno menjaju i razvijaju.

Predavanja:

 1. Osnovna obeležja savremenog turizma.
 2. Geneza turističkog razvoja od elitnog preko masovnog prema novim pravcima razvoja.
 3. Pojam i tipologija specifičnih oblika turizma.
 4. Specifičnost i karakteristike turističke ponude novih pravaca razvoja turizma.
 5. Globalizacija i turizam
 6. Kongresni turizam
 7. Ekoturizam
 8. Avanturistički turizam
 9. Bekpeking, indivudualno mladalačko putovanje
 10. Vinski turizam i vinske turističke regije
 11. Nautički turizam
 12. Verski turizam
 13. Mračni turizam i tanatološke turističke atrakcije
 14. Lovni turizam
 15. Mogućnosti i potencijali za razvoj novih oblika turizma u Srbiji

Vežbe:

 1. Individualni rad i rad na analizi slučaja iz međunarodne i domaće prakse
 2. Metodologija izrade seminarskih radova
 3. Analiza literature za seminarske radove
 4. Seminar, praktični rad i kolokvijum

Štetić, S. (2007), Posebni oblici turizma, Beograd.

Stanković, S. (2000), Turistička geografija, Geografski fakultet, Beograd.

Hrabovski-Tomić, E. (2008): Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica, Fakultet za uslužni biznis

Rabotić, B. (2012). Selektivni oblici turizma. Visoka turistička škola, Beograd.

Genov, G. (2008): Turizam posebnih interesa (Selektivni oblici turizma), Visoka turistička škola, Beograd

Grčić, M. (2011): Geografija religija, Geografski fakultet, Beograd.

Čomić, Đ.(2001): Primena teorije globalizacije na turizam, Turizam, br. 5, Časopis Instituta za geografiju, Novi Sad

Stanković, S. (2001): Turizam – nacionalno nasuprot globalnom, Turizam, br. 5, Časopis Instituta za geografiju,Novi Sad

Vojković, G., i dr. (2005): Neki aspekti interakcije lokalno-globalno u turizmu. Glasnik SGD, 85-1, Beograd.

Dragićević, V., Plavša, J., Štetić, S., Stankov, U. (2009). Destinacije kongresnog turizma u svetu i u Srbiji, Zbornik Geografskog fakulteta, sv. LVII, Beograd.

Vujadinović, S., Šabić, D, Joksimović, M., Golić, R., Gajić, M., Živković, L. and Milinčić, M., 2013: Possibilities for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 19, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press.

Deđanski, S.,  Puzić, G. (2010). Menadžment razvoja vinskog turizma u Srbiji kao osnova razvoja lokalnih