Spomeničko nasleđe i turizam u Srbiji

Sticanje sveobuhvatnih naučnih znanja o starijoj i novijoj prošlosti Srbije i njenom bogatom spomeničkom nasleđu. Objašnjenje i razumevanje prisustva i prožimanja različitih kultura na teritoriji Srbije kroz vekove.

Razvoj stvaralačkog i aktivnog odnosa kod studenata prema očuvanju i zaštiti spomeničkog nasleđa. Razvijanje svesti o umetničkoj, društvenoj i istorijskoj vrednosti spomenika i njihovog značaja za turističko vrednovanje.

Predavanja:

Tragovima praistorije. Spomenici antike. Vizantijsko stvaralaštvo. Srpska srednjovekovna umetnost (raški, srpsko-vizantijski i moravski stil). Srednjovekovni gradovi i tvrđave. Uticaj kulture islama i kulturno nasleđe Jevreja. Usmeravanje prema Srednjoj Evropi. Folklorno nasleđe. Umetnički izraz XX veka. Istorijski spomenici i spomen-obeležja. Turistički značaj muzeja i galerija. Vrste i karakteristike kulturnih dobara. Zaštita, oblikovanje i turističko uređenje spomenika. Kulturno-turističke zone. Ključni problemi u kulturnom turizmu Srbije.
Vežbe:
Upoznavanje sa arheološkom, istorijskom, etnološkom, geografskom i drugom literaturom, foto dokumentacionim i ilustrativnim materijalom. Obrada (u pisanoj formi) konkretnog spomenika korišćenjem literature i različitih izvora. Uporedne kulturne vrednosti evropskog i našeg prostora. Prepoznavanje stilskih prostornih celina. Poznati revitalizacioni spomenički prostori.

Vujović B. (2005). Istorija umetnosti. Forma B, Beograd.
Pavlović D. (2001). Naša kulturna dobra i turizam. Turistička štampa, Beograd.
Vujović B. (1995). Nacionalna istorija. Beograd.
Ognjević T. (2012). Blago Srbije. Mladinska knjiga, Beograd.