Spomeničko nasleđe i turizam

Sticanje sveobuhvatnih naučnih znanja o starijoj i novijoj prošlosti Srbije i njenom bogatom spomeničkom nasleđu i objašnjenje i razumevanje prisustva i prožimanja različitih kultura na teritoriji Srbije kroz vekove.

Razvoj stvaralačkog i aktivnog odnosa kod studenata prema očuvanju i zaštiti spomeničkog nasleđa i njegovoj valorizaciji u turističke svrhe.

Teorijska nastava
Potrebe za upoznavanjem kulturnih dobara. Turistička vrednost spomeničkog
nasleđa. Tragovima praistorije. Spomenici antike. Vreme seobe naroda (naseljavanje Slovena i dr.). Vizantijsko stvaralaštvo. Stvaralaštvo romanike, gotike i renesanse. Uticaj kulture islama. Umetnost novijeg vremena. Umetnički izrazi XX veka. Folklorno nasleđe. Istorijski spomenici i spomen-obeležja. Muzeji i galerije i njihov turistički značaj. Zaštita, oblikovanje i turističko uređenje spomenika.
Vežbe,
Upoznavanje sa arheološkom, istorijskom, etnološkom, geografskom i drugom literaturom, kao i foto dokumentacionim i drugim ilustrativnim materijalom. Analiza postupaka u turističkoj valorizaciji spomeničkog nasleđa. Obrada (u pisanoj formi) nekog konkretnog spomenika korišćenjem literature i različitih izvora.

1) Branko Vujević: Istorija umetnosti, Forma B, Beograd, 2005.
2) Dragoslav St. Pavlović: Spomeničko nasleđe Jugoslavije, Turistička štampa, Beograd, 1986.
3) Miodrag Kolarić, Dragoslav Pavlović: Istorija umetnosti i spomenici u Jugoslaviji, Stručna knjiga, Beograd, 1975.