Stanovništvo – faktor regionalizacije

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Gordana Vojković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: II
  • Broj časova: 4+0

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim teorijsko-metodološkim postavkama, faktorima i principima demografske regionalizacije, kao dela opšteg regionalizma, i izdvoje glavni kriterijumi i elementi neophodni za izvođenje regionalizacije.

Ovladavanje sistematizovanim znanjima i funkcionalnim pristupom poznavanju savremenih problema razvitka i organizovanja stanovništva, kao i praktična primena znanja u prostornom i regionalnom planiranju, sa ciljem adekvatne prostorno-funkcionalne ili političko-teritorijalne organizacije prostora.

Predavanja

Demografska regionalizacija kao cilj savremenih demografskih izučavanja. Uloga regionalizacije u spoznaji stvarnosti i sistemskom pristupu kao naučnoj i metodološkoj „podlozi“ regionalizacije: Teorijsko-metodološke osnove regionalizacije; Demografska regionalizacija kao integralni deo opšte regionalizacije. O pojmu regije, granicama kao faktoru barijernosti ili elementu integrativnosti; Polazni principi, svrha i cilj demografske regionalizacije; O iskustvima drugih zemalja; Osvrt na dosadašnja iskustva demografske regionalizacije u Srbiji; Regionalizacija kao metod i metode demografske regionalizacije; Elementi i faktori demografske regionalizacije; Demografska regionalizacija Srbije – pitanja i problemi

Vojković, G. (2007), Stanovništvo kao element regionalizacije Srbije, SGD, Beograd.

Spasovski, M. i ostali (2003), Demografske osnove regionalizacije Srbije, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Posebna izdanja, knj. 54, Beograd.

Radovanović, M. (1993/94), Regionalizam kao pristup i princip i regionalizacija kao postupak u funkcionalnoj organizaciji geografskog prostora sa nekim aspektima primene na Republiku Srbiju, Zbornik radova, knj. 44-45, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd.

Grupa autora, Šema stalnih rejona za demografska istraživanja, IDN-CDI, Beograd, 1963