Stanovništvo i ekonomski razvoj

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Mirko Grčić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 8
 • Semestar: II
 • Broj časova: 4+0

Cilj predmeta je da studenti upoznaju veze i međuzavisnosti stanovništva i društveno–ekonomskog razvoja u prostornom (regionalnom) aspektu, u svetu i u Srbiji. Stanovništvo je ne samo najvažnija snaga, pokretač i resurs u procesu ekonomskih delatnosti, nego i potrošač proizvoda. Kroz stanovništvo treba sagledati čitav proces društveno-ekonomskog i regionalnog razvoja sveta i naše zemlje. Društveno-ekonomski razvoj se odražava povratno na demografske strukture i procese, koje takođe treba sagledati kroz ovaj predmet.

Studenti će ovladati naučnim teorijskim i metodološkim znanjima i umenjima da analiziraju i objašnjavaju uzročno-posledične veze i odnose u društveno-geografskom sistemu.

Predavanja:

Metode istraživanja i pokazatelji društveno-ekonomskog razvoja; Ljudi u razvojnom procesu – čovek kao središte razvoja; Stanovništvo kao determinanta održivog razvoja; Populaciona dinamika i demografske investicije; Demografske rezerve radne snage; Porast i proširena reprodukcija radne snage i bruto i neto godine aktivnog stanovništva; Agregatni pokazatelji radne snage; Kohortna analiza stope aktivnosti po starosti i polu; Trajanje radnog veka kroz prizmu očekivanog trajanja života i ekonomski razvoj; Kulturni standard stanovništva; Životni standard stanovništva (pojam i pokazatelji) i kvalitet života; Karakteristike siromaštva u zemljama u razvoju; Stanovništvo i nacionalno bogatstvo; Društveno-ekonomski preobražaj u fazi tranzicije; Struktura zaposlenosti i radni resursi; Migracije i ekonomski razvoj stanovništva; Stanovništvo i resursi – demografski problemi čovečanstva; Obrazovanje i ekonomski razvoj; Demografski optimum i ekonomski razvoj; Prognoze stanovništva i radne snage u svetu do 2050. godine.

 1. Wertheimer-Baletić Alica: Demografija-stanovništvo i ekonomski razvitak, Informator, Zagreb, 1982.
 2. Grčić M. (2003) Stanovništvo i društveno-ekonomski razvoj, PMF, Banja Luka, skripta
 3. Goati i dr. (2013) Stanovništvo i ekonomski razvoj, Beograd.
 4. Sluka N. (2005) Narodnonaselenie i socioekonomičeskoe razvitie, MGU, Moskva.
 5. Šantić D. (2013) Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu, Doktorska disertacija, Geografski fakultet, Beograd