Statistika stanovništva II

Studenti se upoznaju sa izvorima podataka, istorijatom razvoja statistike prirodnog kretanja stanovništva i migracione statistike kod nas i u svetu, metodološkim rešenjima za dobijanje podataka, mogućnostima njihovog korišćenja i uporedivosti. Takođe stiču znanja o osnovnim pokazateljima i tehnikama izračunavanja koje se primenjuju u  statistici preseljavanja i vitalnoj statistici (mere migracija, plodnosti, smrtnosti i ostalih pokazatelja prostornog i prirodnog kretanja stanovništva).

Studenti kroz ovaj predmet osposobljavaju za primenu znanja iz statistike preseljavanja i statistike  prirodnog kretanja stanovništva.

Sadržaj predmeta Predavanja: Istorijat razvoja migracione statistike kod nas i u svetu. Zadaci statistike preseljavanja i mogućnosti statističkog praćenja migracija.Metodološka rešenja. Raspoloživi podaci, metodološki problemi i nedostatci. Uporedni pregled metoda merenja migracija. Osnovni i opšti pojmovi i izrazi u vitalnoj statistici. Istorijat razvoja vitalne statistike kod nas i u svetu. Istorijski izvori podataka o prirodnom kretanju stanovništva. Izvori podataka i ocena kvaliteta savremenih statističkih evidencija o vitalnim događajima. Jedinice i obeležja. Metodologija prikupljanja podataka.Raspoloživi podaci o karakteristikama rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova Osnovni uslovi uporedivosti podataka. Serije podataka, analitičke veličine i analitičke radnje. Mere i tehnike izračunavanja osnovnih pokazatelja prirodnog kretanja stanovništva.

Vežbe: Prezentacija i analiza glavnih instrumenata za prikupljanje podataka o migracijama (primeri iz redovne statističke službe) i vitalne statistike. Vežbanje pravilnog korišćenja metodoloških uputstava  i popunjavanja statističkih obrazaca o rođenju, smrti, sklopljenom i razvedenom braku. Radna poseta matičnim službama. Prezentacija samostalnih istraživanja i seminarskih radova. Razrada međunarodnih preporuka, studija i analiza koje se odnose na migracionu i vitalnu statistiku.

Popis stanovništva 2002, knj. 10. Migracije stanovništva Srbije, RZS, Beograd, 2005.
Metodološki materijali statističke službe migracija, RZS
Grupa autora, Prirodno kretanja stanovništva Srbije od 1863-1954, Zavod za statistiku Srbije,
Beograd 1957.
Metodološki materijali statistike prirodnog kretanja stanovništva, SZS, RZS.
Međunarodne preporuke UN za vitalnu statistiku, RZS, Beograd.
M. Rančić, Statistika stanovništva, Beograd, 1980.
Izabrane studije analize i prikazi, RZS, SZS.