Strategija razvoja turizma

Objašnjenje značaja strategije, odnosno neophodnost definisanja ciljeva i koncepcije razvoja ove aktivnosti na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. U objašnjavanju ovog predmeta biće korišćena savremena iskustva kao i iskustva domaćih eksperata sa ukazivanjem na dobre primere ali i određene slabosti kod definisanja strategija razvoja turizma na određenim funkcionalnim područjima.

Usvajanjem znanja studenti stiču kompetencije za tumačenje i razumevanje strategija razvoja turizma određenog funkcionalnog područja sa ekološkog, socijalnog i ekonomskog stanovišta, kao i sa stanovišta institucionalnih kapaciteta. Studenti, takođe, postaju sposobni da pravilno sagledaju posledice razvoja turizma na održivi razvoj određene teritorije.

Teorijska nastava
Turizam i prostorne implikacije. Principi razvoja turizma u Evropi. Principi i propozicije razvoja turizma u Srbiji. Stretegija razvoja turizma Republike Srbije. Programi razvoja turističkih područja – Master planovi. Strategija razvoja turizma u prostornim planovima. Razvoj turizma i ekološka dimenzija. Razvoj turizma i ekonomska dimenzija. Razvoj turizma i socijalna dimenzija. Razvoj turizma i identitet prostora. Institucionalni kapaciteti za upravljanjem razvoja turizma. Implementacija strateških planova razvoja turizma. Marketing kao podrška implementaciji strateških planova razvoja turizma. Učešće javnosti u pripremi i donošenju strateških planova razvoja turizma.
Vežbe,
Upoznavnje sa sistemom prostornih i urbanističkih planova. Strateška dimenzija razvoja turizma u prostornim i urbanističkim planovima. Programi razvoja turizma – primeri iz Srbije i okruženja. Programi razvoja turizma – primeri iz Srbije i okruženja. Primer određenog funkcionalnog turističkog područja u Srbiji.

1) Evropski projekti - VISION PLANET, ESTIA, Spa-ce.net i dr.
2) Podunavlje u Srbiji 1-3, UUS, Beograd, 1996-2000
3) Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006