Studentski istraživački rad

Cilj studentskog istraživačkog rada je sticanje novih i kompleksnih znanja iz oblasti opštih geografskih disciplina i fizičke geografije, socioekonomske geografije i regionalne geografije, kroz kompleksnu analizu aktuelne domaće i međunarodne naučne i stručne literature. Studentskim istraživačkim radovima biće obrađene tematske oblasti predviđenih programom rada za predmete drugog semestra. Studentski istraživački rad biće realizovan kroz saradnju sa svim profesorima angažovanim na predmetima studijskog programa master studija u drugom semestru.