Teorija demografije

Ovladavanje epistemiologijom savremene demografije.

Studenti treba da ovladaju savremenim terijama, metodama i modelima iz oblasti demografije.

Doktrine i teorije u demografiji; Granice rasta i pitanja populacionog optimuma; Teorije demografske tranzicije; Metode procene, projekcija i prognoza stanovništva; Izvori podataka o stanovništvu i metodološki problemi uporedivosti izvora podataka; Metodologija istraživanja migracija - problemi tradicionalnih i savremenih migracija stanovništva (ekonomske migracije, prisilne migracije, dnevni migracioni sistemi, sezonska kretanja stanovništva itd); Diferenciranost socijalne mobilnosti stanovništva; Tipovi regionalnog porasta i savremene tendencije u koncentraciji i disperziji stanovništva; Ekonomska razvijenost i stanovništvo; Teorije etniciteta i diferenciranost komponenti demografskog razvitka po etno-demografskim sistemima.

Donald T. Rowland, Demographic methods and concepts, Oxford University press, New York, 2003.
Fellmann, Getis, Getis, Human Geographic, Lanscapes of Human Activities, sixth edition, New York 2001.
Yaukey, David and Anderton, Douglas L. 2001. Demography: The Study of Human Population (second edition), New York: Waveland Press
White, Michael J. 1986. Segregation and Diversity Measures in population Distribution. Population Index, 52 (2): 198-221.
Rogers Andrei (1995): Multiregional Demography - Principles, Methods and Extensions, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England.
Alfred Sauvy (1969): General Theory of Population, Weidenfeld and Nicolson, London
Dušan Breznik, Demografija-analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
Breznik D., Todorović G., Lalović M. (1975): Metodi demografske analize migracije, IDN-CDI, Beograd.
United Nations. 2000c. World Migration Report 2000. New York: United Nations and International Organisation for Migration.
United Nations Development Program. 2002. Analytical Tools for Human Development. (http://www.undp.org/hdro/statistics/anatools.htm).