Teorija i metodologija životne sredine

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 3+3