Teorija i praksa održivog razvoja

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Novković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2

Osposobljavanje kadrova koji su neophodnih društvu zbog usklađivanja privrednog, socijalnog i kulturnog razvoja i ograničenja životne sredine.

Neophodno poznavanje osnovnih elemenata koji čine koncepciju održivog razvoja.

Predavanja:
1. Održivi razvoj: Pojam, teorijski aspekt, geneza i koncepcija održivog razvoja.
2. Koncepcija održivog razvoja: Višedimenzionalna povezanost privrednog, socijalnog i kulturnog razvoja i usklađenost sa potrebama i ograničenjima životne sredine. Politika i ciljevi održivog razvoja
3. Koncept održivog razvoja Evropske Unije i Ujedinjenih nacija: Standardi i pravila. Značaj globalnog koncepta za doprinos u očuvanju životne sredine.
4. Integralna zaštita životne sredine i zaštita biodiverziteta: Načela integralnosti u funkciji zaštite biodiveriteta
5. Društveno-ekonomski aspekti zaštite životne sredine: Odnos društva prema životnoj sredini (ekonomija „granice“, dubinska ekologija, upravljanje resursima. Održivi razvoj u ekonomskoj teoriji (principi savremene ekonomije) i instrumenti regulacije
6. Uloga međunarodnih organizacija i institucija u ostvarivanju koncepta održivog razvoja: Generalna skupština UN (UN GA), Ekonomski i socijalni savet UN (UN ECOSOC), Ekonomska komisija UN za Evropu (UN ECE), Program UN za životnu sredinu (UNEP), Program UN za razvoj (UNDP), Program UN za industrijski razvoj (UNIDO), OUN za ishranu i poljoprivredu (FAO), Fond UN za decu (UNICEF), Centar UN za ljudska naselja (HABITAT)...
7. Uloga međunarodnih finansijskih institucija: Međunarodni monetarni fond (IMF), Svetska banka (NjB), Evropska banka za obnovu i razvoj (IBRD), Evropska investiciona banka (EIB).
8. Regionalna saradnja i međunarodna iskustva u ostvarivanju koncepta održivog razvoja: Uloga EU, Saveta Evrope, Organizacije o Evropskoj bezbednosti i saradnji, Iskustva razvijenih zemalja, specifičnosti zemalja u tranziciji
9. Ostvarivanje koncepta održivog razvoja – Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije u Srbiji: Pretpostavke održivog razvoja, sektorski i granski razvoj. Značaj obnovljivih izvora.
10. Energetski resursi u Srbiji – fosilni potencijali: Stanje energetskih resursa u Srbiji.
11. Potencijali biomase kao izvora energije u Srbiji: Značaj biomase, akcioni plan, Poljoprivredna biomasa, biomasa u šumarstvu, organski otpad.
12. Značaj gasovitih i tečnih biogoriva: Proizvodnja i prednosti gasovitih i tečnih energenata, biogas, deponijski gas, bioetanol, biodizel
13. Značaj drvne biomase: Vrste drvne biomase u Srbiji, peleti i brikete, energetske plantaže
14. Zagađenje životne sredine sagorevanjem fosilnih goriva i globalne promene klime: Otopljavanje klimata, efekat staklene bašte, akumulacija ugljen dioksida u atmosferi, Kjoto protokol.
15. Energetska politika Srbije u oblasti obnovljivih izvora i održivi ravoj: Zakonski okviri i standardi, održivost energetike, održivost poljoprivrede.

Vežbe:
Studentima stvoriti predstavu o značaju i suštini održivog razvoja. Strategija održivog razvoja. Ekološki energetski izvori u funkciji održivog razvoja. Vežbati primere ekoloških energenata kako bi se shvatila suštima održivog razvoja.

Radulović. J. i drugi (1997): Koncept održivog razvoja. Savezno ministarstvo za razvoj i životnu sredinu, Beograd., str. 1-262.
Ćurčić, S. i drugi (2010): Mogućnosti korišćenja biomase i otpadnog drveta komunalnih sistema za dobijanje različitih oblika energije. Monografija, Čačak.
Pecelj, M. (2000): Klimatske promene i efekat staklene bašte. Republički pedagoški zavod, Banja Luka, Beograd.